POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji, danych osobowych, ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

I. Informacje ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników portalu NewsLubuski.pl oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, vGs Katarzyna Mayer-Bzowa, z siedzibą w Zielonej Górze 66-016, przy ul. Łężyca-Ciesielska 10D/15, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej "Użytkownikami") są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Administratorem danych osobowych ("administrator") udostępnianych przez Użytkownika podczas korzystania z Portalu jest firma vGs Katarzyna Mayer-Bzowa z siedzibą w Zielonej Górze 66-016, przy ul. Łężyca-Ciesielska 10D/15, która przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO") oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

vGs zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze swojego portalu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowania się na Portalu, korzystania z niektórych usług, otrzymywania Newsttera itp.

W trakcie rejestracji vGs poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upubliczniane.

W celu dokonania rejestracji w serwisach Użytkownik będzie poproszony o podanie następujących danych:

 • Imienia, Nazwiska, lub pseudonimu (nick),
 • Adresu e-mail, 
 • Hasła.

Serwisy – strony internetowe administratora.

Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

Użytkownik – użytkownik korzystający z Serwisu.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 • Przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji Użytkowników oraz sposobu korzystania ze strony internetowej i aplikacji Administratora. Analiza statystyk jest anonimowa;
 • Dopasowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika, zapamiętywanie ustawień Użytkownika dotyczących układ strony rozmiaru tekstu, preferencji kolorów;
 • Umożliwienia logowania do Portalu oraz pokazywanie Użytkownikom, że są zalogowani na naszym Portalu;
 • Usprawnienia działania Portalu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów;
 • Wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług na naszym Portalu. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów;
 • Mierzenia skuteczności zamieszczanych reklam.

Pliki cookies stosowane w serwisach vGs są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Urządzenie końcowe. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane sa w celu ulepszania treści oraz usług vGs, dostarczania na Portalu spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam. W interesie vGs jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich w najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkownika. Wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników umożliwia natomiast pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie.

Strony trzecie, Partnerzy vGs moga mieć dostęp do stron internetowych vGs w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę katywności Użytkownika w internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie).

W tym zakresie Partnerzy vGs są administratorami danych osobowych Użytkownika, niezależnymi od vGs i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania danych osobowych Użytkownika zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do vGs.

Plikami cookies stosowanymi w serwisach NewsLubuski.pl, DronLubuski.pl można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. (W przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć tę funkcję wykorzystując ustawienia – NARZĘDZA – OPCJE INTERNETOWE – PRYWATNOŚĆ – ZABLOKUJ WSZYSTKIE CIASTECZKA. W przeglądarce Firefox przez modyfikacje ustawień – NARZĘDZIA – OPCJE – PRYWATNOŚĆ). Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą Państwo usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami 2cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez NewsLubuski.pl. Stosowanie plików cookies jest bowiem niezbędne do dostarczenia usługi w przyjętym modelu biznesowym. W przypadku serwisów NewsLubuski na takich urządzeniach jak komputer, urządzenia mobilne i inne platformy, akceptacja stosowania plików cookies jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia dostarczenia usługi.

III. Udostępnianie danych

vGs, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których vGs posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez vGs.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta vGs w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach vGs zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach vGs robotom internetowym, vGs stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu vGs może ujawnić Google Inc. adres IP komputera Użytkownika.

Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku vGs zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami vGs umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych.

vGs może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

IV. Dostęp do danych osobowych

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Administratorowi, Administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku Serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam Użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem poprzez formularz zgłoszeniowy.

  1. Prawo dostępu do danych osobowych: Na wniosek Użytkownika vGs potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał vGs poprzez konto Użytkownika w Serwisach.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od vGs ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach. 
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of vGs usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez vGs (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez vGs).
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od vGs czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zarządać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania vGs nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.
  5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez vGs w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
  6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez vGs jego danych osobowych, kiedy:

 • vGs przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
 • Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
 • Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

V. Istotne techniki marketingowe

Our EU User Consent Policy also requires publishers to give users information about how their data will be used. To explain how Google's products use data, we encourage publishers to link to this user-facing page. Doing so will meet this requirement of our policy.

Zgadzając się na ciasteczka reklamowe wyraża użytkownik zgodę na zapisanie cookies od naszych partnerów

 • Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: google.com/ads/preferences/
 • Produkty ONNetwork korzystają z danych użytkownika w sposób opisany na stronie: onnetwork.tv/regulamin

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące polityki wykorzystania ciasteczek zachęcamy do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Logi administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VII. Rodzaje plików cookies

Co to są pliki cookies?
Pod pojęciem pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio spersonalizować wyświetlaną stronę internetową. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane przez vGs zostały podzielone na kategorie:

Sesyjne pliki cookies to niezbędne pliki, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Po zakończeniu danej sesji informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze do momentu ich skasowania. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam.

Zewnętrzne pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like' czyk 'Share'. Zewnętrzne pliki cookies stosowane przez NewsLubuski służą do połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych Użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych jak również do dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować Użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Cel używania plików cookies
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji konkretnego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są także w celu tworzenia anonimowych elementów lub statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Umożliwia to ulepszanie struktury stron i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies mogą być również używane w celu zmiany wyglądu lub wersji strony, przechowywania danych sesyjnych, liczników, sond lub w celach reklamowych.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym i są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak zwrócić uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

w przeglądarce Google Chrome opis ustawienia plików cookies
w przeglądarce Microsoft Internet Explorer, Edge opis ustawienia plików cookies
w przeglądarce Mozilla Firefox opis ustawienia plików cookies
w przeglądarce Opera opis ustawienia plików cookies
w przeglądarce Safari opis ustawienia plików cookies

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u