Regulamin

1) Portal NewsLubuski.pl

Korzystanie z niniejszego portalu NewsLubuski.pl podlega warunkom i zasadom określonym poniżej. Dostęp i użytkowanie portalu NewsLubuski.pl podlega niniejszym Warunkom Użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków zanim skorzystają Państwo z Portalu. Korzystając ze stron Portalu, użytkownik akceptuje tym samym poniższe Warunki. Jeśli użytkownik nie akceptuje tychże Warunków Użytkowania, nie powinien korzystać ze stron Portalu w sieci.

Jakość informacji
NewsLubuski.pl
nie gwarantuje, że dostępne na niniejszych stronach informacje są dokładne, wolne od wad, pełne lub aktualne. NewsLubuski.pl zapewnia jednak że dokłada wszelkich starań, by zapewnić pełny i wolny od wad dostęp do usług, treści udostępnianego przez Portal.

Łącza do innych stron internetowych
Użytkownik może poprzez hipertekst lub inne połączenia w sieci dostać się na inne strony WWW, które nie wchodzą w skład Portalu. Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach WWW, do których prowadzą linki z naszego Portalu, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami WWW. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego Portalu, jak i z Internetu w ogóle było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach WWW, do których prowadzą łącza z naszego portalu. W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt u dołu strony.

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści niniejszych stron WWW
Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na naszych stronach WWW. Treści te nie mogą być pobierane, kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody tak dla celów osobistych i komercyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących nasze prawa własności intelektualnych lub nadużywających nasz portal WWW w jakikolwiek inny sposób.

Wykluczenie odpowiedzialności
Nasze strony WWW mogą zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX i Javascript. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na naszych stronach WWW. Ponadto, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach WWW. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych. W żadnym z przypadków Portal nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub inne szkody związane z korzystaniem z informacji lub też odwoływaniem się do informacji znalezionej na tej witrynie WWW bądź na jakiejkolwiek innej stronie WWW z nią powiązanej, uwzględniając przy tym, lecz bynajmniej nie ograniczając powyższego do utraty zysków, przerw w funkcjonowaniu firmy, utraty programów i innych danych, nawet w przypadku wyraźnego powiadomienia Portalu o możliwości wystąpienia takowych.

Wykorzystywanie Portalu
Zabronione jest wykorzystywanie Portalu i dostępnych nań form komunikacji a zwłaszcza (postów,artykułów, komentarzy do artykułów i ankiet,) do prezentowania treści reklamowych i materiałów sprzecznych z prawem polskim i obowiązującymi zasadami współżycia społecznego. W przypadku naruszenia przez użytkownika polskiego prawa, zasad współżycia społecznego, zasad obowiązujących w Portalu (niniejszy regulamin, netykieta, regulamin dodawania komentarzy) Administrator Portalu zastrzega sobie zastosowanie wszelkich możliwych konsekwencji zgodnych z prawem polskim.

Newsletter
Zapisując się do Newslettera użytkownik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść. Użytkownik zakładając u nas konto jest w pełni świadomy zasad panujących na Portalu, email każdego użytkownika jest dodawany do listy mailingowej Newslettera automatycznie.

Ogłoszenia
Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, Wydawca i Redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych na portalu newslubuski.pl

Administratorzy Portalu zastrzegają sobie możliwość pełnej edycji, a nawet usunięcia wszystkich publikowanych na łamach Portalu treści i materiałów bez zgody ich autorów i bez podawania przyczyny, zablokowania dostępu do Serwisu IP komputera z którego zostały wysłane te materiały a nawet skasowania profilu użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych Warunków użytkowania portalu. Serwis zastrzega sobie prawo dokonywanie w każdej chwili zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania bez ostrzeżenia o tym użytkowników. Zmiany te od chwili wprowadzenia będą w trybie natychmiastowym obowiązujące. Użytkownik zgadza się na regularne przeglądanie strony z regulaminem w celu zapoznania się wymienionymi zmianami. Jeśli użytkownik będzie korzystał dalej ze stron Portalu po wprowadzeniu powyższych zmian, oznacza to, że je zaakceptował.


2) Zasady umieszczania komentarzy na NewsLubuski.pl

 1. Uczestnik Portalu publikuje swoje posty, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy, Portalu NewsLubuski.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum bądź Portalu NewsLubuski.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum bądź Portalu NewsLubuski.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
 4. Administratorzy Portalu NewsLubuski.pl zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyn.
 5. Nie należy umieszczać komentarzy, które:

  a) zawierają wulgaryzmy (art.3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 199r.);
  b) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu Cywilnego);
  c) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz art. 194-196 Kodeksu Karnego);
  d) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksy Karnego);
  e) przyczynają sie do łamania praw autorskich (Ustwa o proawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:
- są reklamami;
- są spamem;
- nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem;
- nie mają nic wspólnego z tematyką portalu;
- zawierają uwagi skierowane do Administratorów Portalu.

W celu skontaktowania się z Administratorami serwisu należy posługiwać się formularzem zgłoszeniowym: - \ formularz zgłoszeniowy


3) Materiały pochodzące od Użytkowników NewsLubuski.pl

Użytkownik (czyt. Czytelnik, Internauta) przesyłając za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób Materiały, w szczególności wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny Materiał na Koncie (w tym Messenger) Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych vGs, w tym w szczególności na portalu NewsLubuski.pl.


4) Gadżety promocyjne portalu NewsLubuski.pl

 1. Portal NewsLubuski.pl zastrzega sobie prawo do przyznania gadżetu promocyjnego w postaci: torby, kalendarza, długopisu, zaślepki na kamerę oraz słuchawek.
 2. Przyznany gadżet można odebrać w siedzibie firmy. W szczególnych przypadkach jest możliwość wysyłki gadżetów na wskazany adres w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
  2.1. Gadżet zostanie wysłany na wskazany adres w terminie 10 dni roboczych.
 3. Aby otrzymać gadżet, powinny zostać spełnione następujące warunki: 


- Przesłane do redakcji portalu NewsLubuski.pl materiały muszą być w emisyjnej jakości.
- Musi być spełniony punkt "3) Materiały pochodzące od Użytkowników NewsLubuski.pl" ww. regulaminu.
- Przesłane do redakcji portalu NewsLubuski.pl materiały nie zostały wcześniej publikowane w innych mediach itp.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u