Wniosek o urlop wypoczynkowy - o czym pamiętać?

15 czerwiec 2021
Autor:  Materiał Partnera

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wynosi odpowiednio: 20 dni dla pracowników, którzy zatrudnieni są mniej niż 10 lat oraz 26 dni dla pracowników, którzy przepracowali co najmniej 10 lat.

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. W ciągu roku pracownik powinien wykorzystać urlop w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, a reszta urlopu może zostać podzielona na części i wykorzystana w innym terminie.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopowym

Plan urlopowy ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia płynnego działania firmy. Na wniosek pracownika istnieje możliwość przesunięcia terminu urlopu, jeśli ten umotywuje to ważnymi przyczynami. Urlop może zostać przesunięty także w chwili, kiedy to pracodawca wykaże szczególne potrzeby, a obecność pracownika w pracy okaże się niezbędna, by nie zakłócić toku pracy. Wniosek o urlop powinien zostać złożony w formie pisemnej przed rozpoczęciem urlopu - pomimo zaplanowania go w planie urlopowym. Czy wniosek o urlop może zostać złożony w formie elektronicznej?

Składając wniosek o urlop, musimy pamiętać o tym, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko w chwili, gdy jego obecność w pracy jest niezbędna i wynika z okoliczności, które były nieprzewidziane w momencie rozpoczynania urlopu. Jeśli zdarzy się sytuacja, że pracodawca odwoła udzielony pracownikowi urlop, będzie on zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez pracownika w związku z bezpośrednim odwołaniem go z urlopu - będą to na przykład koszty, jakie poniósł pracownik w związku z wykupieniem biletów na samolot czy opłacenie wycieczki z biura podróży.

Zachorowałem w okresie urlopu, jestem na zwolnieniu lekarskim, co z urlopem?

Zgodnie z art. 165 Kodeksu Pracy, w sytuacji, kiedy pracownik nie może wykorzystać zaplanowanego wcześniej urlopu z uwagi na na przykład czasową niezdolność do pracy wskutek choroby, kwarantannę, powołanie na ćwiczenia wojskowe albo urlop macierzyński - pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na późniejszy termin. Podobnie sytuacja ma się w przypadku niemożności wykorzystania urlopu z powodów tożsamych jak wyżej - wówczas pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w terminie późniejszym.

Pamiętać należy, że urlop, który nie został wykorzystany zgodnie z planem urlopów (z uwzględnieniem ewentualnych przeszkód, o których wspomniano wyżej), powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Pracownikowi za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie tożsame z tym, jakie otrzymałby w tym czasie, kiedy by pracował. Składniki zmienne wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie średniego wynagrodzenia z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik rozpoczął urlop. Możliwe jest też przedłużenie tego okresu do 12 miesięcy w momencie, kiedy występują znaczne wahania w wysokości wynagrodzenia. Pracownik może złożyć także wniosek o bezpłatny urlop, jednak okresu bezpłatnego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u