Fundusze inwestycyjne - jaki fundusz wybrać?

13 lipiec 2021
Autor:  Artykuł partnera
Fundusze inwestycyjne - jaki fundusz wybrać?

Osoby, które dotychczas zgromadziły pokaźne oszczędności, mogą mieć niesamowity problem, by w bezpieczny sposób pomnażać swój majątek. Jeszcze kilkanaście lat temu zwykłe bankowe produkty depozytowe, jak lokaty czy konta oszczędnościowe pozwalały na osiągnięcie odpowiedniej stopy zwrotu. Dzisiaj, gdy zysk z rocznej lokaty nie przekracza nawet wartości 1%, musimy znaleźć alternatywę. Najlepszą z nich są fundusze inwestycyjne. Czym są fundusze inwestycyjne? Jak wybrać fundusz inwestycyjny ze względu na horyzont czasowy inwestycji i apetyt na ryzyko? Jak inwestować w fundusze?

Fundusze inwestycyjne - co to?

Fundusz inwestycyjny to produkt finansowy, którego nadrzędnym celem jest inwestycja zgromadzonych środków w różne aktywa finansowe w taki sposób, by osiągnąć optymalny wynik w stosunku do założeń danego funduszu. Wiele osób zainteresowanych inwestowaniem w fundusze wpłaca swoje środki pieniężne do danego funduszu. Zarządzający tym funduszem, czyli osoby zawodowo zajmujący się analizą rynków finansowych decydują o tym, gdzie nasze pieniądze będą inwestowane. Na rynku dostępne są setki funduszy, które różnią się od siebie przede wszystkim rodzajem inwestowanych aktywów. Najprostszy, ale i najtrafniejszy podział funduszy to: fundusze bezpieczne, fundusze zrównoważone i fundusze agresywne.

Fundusz o niskim stopniu ryzyka

Fundusze o niskim stopniu ryzyka, inaczej nazywane funduszami bezpiecznymi to produkty finansowe, których zarządzający lokują nasze oszczędności w relatywnie bezpiecznych aktywach pieniężnych takich jak obligacje skarbowe, bony skarbowe czy obligacje korporacyjne. Takie inwestycje charakteryzują się małą zmiennością - nie występuje duże ryzyko znacznej utraty kapitału. Tego typu inwestycje pozwalają na osiągnięcie średniej rocznej stopy inwestycji nie większej niż 3%, choć wszystko finalnie zależy od sytuacji gospodarczej i konkretnych aktywów, w które środki są inwestowane. Fundusze bezpieczne to idealna propozycja dla tych osób, które są zainteresowane wyższą stopą zwrotu niż lokaty bankowe, jednak nie chcą ryzykować utraty swoich środków.

Fundusz zrównoważony

Fundusz zrównoważony to bardzo ciekawa alternatywa dla wszystkich tych, którzy z jednej strony chcą osiągać wyższe zyski niż w funduszach gotówkowych, ale nie są gotowi na najwyższe ryzyko. Fundusze zrównoważone lub fundusze stabilnego wzrostu to produkty, które połowę wartości środków inwestują w bezpieczne aktywa pieniężne, drugą połowę natomiast w akcje spółek notowanych na giełdzie. Fundusze zrównoważone są idealne dla osób o średnim horyzoncie inwestycyjnym.

Fundusze agresywne

Fundusze agresywne, inaczej nazywane funduszami akcyjnymi, inwestują nawet do 100% wartości środków w akcje spółek notowanych na giełdzie, ale też w inne aktywa jak derywatywy, opcje walutowe czy opcje surowcowe. To fundusze, które oferują nam szansę na największe zarobki, z drugiej strony jednak, które mogą w szybkim tempie tracić swoją wartość, zmniejszając kwotę naszej inwestycji.

Jak inwestować w fundusze?

Bardzo ważne, by przed rozpoczęciem inwestycji ustalić, jakie ryzyko i jaki horyzont czasowy inwestycji nas interesuje. Od tego zależy, którą grupę funduszy wybierzemy. Dodatkowo warto zapoznać się każdorazowo z wszelkimi dokumentami, które przedstawiają ogół opłat i kosztów, jakie wiążą się z zakupem jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego. Więcej informacji o poradach związanych z inwestowaniem znajdziecie na: https://www.nntfi.pl/jak-inwestowac.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u