Pikieta ZNP w Gorzowie Wlkp

10 październik 2016
Autor: 
gorzowianin.com

W 17 miastach w Polsce odbywają się dziś pikiety Związku Nauczycielstwa Polskiego. W woj. lubuskim nauczyciele protestowali w Gorzowie Wlkp. pod Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.

W ten sposób ZNP protestuje przeciw planowanej reformie edukacji, która spowoduje chaos i zwolnienia w oświacie. Wg ZNP, proponowana reforma ustroju szkolnego: ma charakter rewolucyjny: zburzy wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych. Poza tym będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego a także stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji, a jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć. Reforma spowoduje zwolnienia nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów.

Od dzisiejszego protestu odciął się Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata". W oświadczeniu przewodniczącego, Sławomira Wittkowicza czytamy: Akcja ZNP jest motywowana głównie politycznie i jest w interesie PO, .Nowoczesnej i KOD - partii i organizacji, które nie działają w interesie nauczycieli i pracowników oświaty. Należy przypomnieć, że przez poprzednie dwie kadencje, rządząca koalicja P0 - PSL dokonała zrujnowania sektora edukacji publicznej. Politycy P0 i .Nowoczesnej nie ukrywają, że są zwolennikami likwidacji Karty Nauczyciela oraz faktycznej likwidacji związków zawodowych. Wspieranie więc tych środowisk jest działaniem nieodpowiedzialnym i sprzecznym z interesem zarówno środowisk nauczycielskich, jaki związkowców.

Jednocześnie Witkowicz podkreśla, że oczekuje współdziałania w zakresie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, wynegocjowania rządowego programu osłonowego dla nauczycieli i pracowników oświaty z likwidowanych placówek oraz przesunięcia terminu zmian systemowych w oświacie na 01.09.2018 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje informację.  Na oficjalnej stronie ZNP czytamy: Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat pikiet ZNP jest, naszym zdaniem, przejawem strachu przed manifestacjami, cieszącymi się dużym poparciem społecznym. Udział w pikietach ZNP zapowiadają nie tylko nauczyciele i pracownicy oświaty, ale także inne osoby i środowiska, krytycznie oceniające reformę edukacji m.in. rodzice, samorządowcy, dyrektorzy, naukowcy, liderzy lokalnych środowisk, przedstawiciele organizacji pozarządowych i edukacji niepublicznej. Wartością społeczeństwa demokratycznego jest bowiem wolność zgromadzeń (w celu publicznego wyrażenia swojego zdania na dany temat).

KMB

 
To nie ilość lat w twoim życiu się liczy, ale ilość życia w przeżytych latach. [Abraham Lincoln]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u