Zostań policjantem! Sprawdź dlaczego warto i jakie wymogi należy spełnić!

26 maj 2021
Autor: 
Zostań policjantem! Sprawdź dlaczego warto i jakie wymogi należy spełnić! Lubuska Policja

Maturzyści, to grupa osób, która staje przed poważnym wyborem życiowej drogi. Wielu młodych ludzi ma jasno sprecyzowane plany, jednak są też takie osoby, które nadal zastanawiają się nad swoją przyszłością: nauka czy praca? W którym kierunku iść?

Myśląc o pracy, istotne jest to, żeby wybrać zawód, który da ci satysfakcję, spełnienie oraz umożliwi zawodowy rozwój. Jeśli nadal zastanawiasz się co zrobić, skontaktuj się z jednostką policji w Krośnie Odrzańskim i dowiedz się co oferuje służba w policji i jakie wymagania należy spełnić, by móc zostać policjantem. 

Służba w Policji, nie należy do najłatwiejszych. Jednak z całą pewnością jest to praca dająca wiele satysfakcji i możliwości rozwoju, a zakres zadań wykonywanych przez policjantów jest tak szeroki, że każda umiejętność staje się przydatna. W szeregach policji znajdziesz wiele osób, które połączyły pasję ze służbą.

Wśród policjantów są m.in. pasjonaci sztuk walki, piłki ręcznej, strzelectwa, ratownictwa wodnego i medycznego, a także miłośnicy zwierząt. Jeśli właśnie jesteś w ważnym momencie życia i stoisz przed wyborem zawodu, możesz spróbować w policji. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały rok.

Co policja może ci zaoferować?

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3600 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia i 3940 zł netto dla osób do 26 roku życia; 
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe; 
 • prawa emerytalne po 25 latach służby; 
 • możliwość doskonalenia zawodowego; 
 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego; 
 • prestiż zatrudnienia; 
 • służbę w organizacji zaufania społecznego; 
 • szeroki katalog specjalizacji; 
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu; 
 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne;

Jakie wymogi należy spełnić?

 • posiadać polskie obywatelstwo;
 • posiadać nieposzlakowaną opinię;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów. Możesz to zrobić każdego dnia w każdej z komend miejskich powiatowych oraz w komendzie wojewódzkiej.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B) - LINK;
 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji - LINK;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);
 • książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji, bądź też kontaktując się z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. telefon 47 791 1260/61/62 lub pracownikami kadr Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim telefon 47 79 45270/71.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. umożliwiła kandydatom sprawdzenie swoich sił na torze przeszkód. Ćwicząc pod okiem instruktorów można nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale przede wszystkim dowiedzieć się jak technicznie pokonać przeszkody. 

Źródło: podkomisarz Justyna Kulka, Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

MB

 
Jesteś na tyle interesujący, na ile głębokie są twoje zainteresowania.Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u