Zielonogórski szpital wznawia przyjęcia na 14 oddziałach. Walka z New Delhi wciąż trwa

20 sierpień 2019
Autor: 
Zielonogórski szpital wznawia przyjęcia na 14 oddziałach. Walka z New Delhi wciąż trwa Redakcja/Zdjęcie poglądowe

We wtorek, 20 sierpnia, zapadła decyzja o przywróceniu na 14 oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze przyjęć pacjentów w trybie planowym. Szpital wstrzymał przyjęcia 8 sierpnia w związku ze stwierdzeniem u kilku pacjentów nosicielstwa bakterii New Delhi oraz zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Od momentu wykrycia ognisk bakterii w oddziałach szpitalnych trwała akcja sukcesywnej dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych z dezynfekcją termiczną, chemiczną i fumigacją. Jej celem było uzyskanie ujemnych wyniki badań środowiska na tych oddziałach, tak, by jak najszybciej można było przywrócić przyjęcia pacjentów. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności oraz wykonaniu badań przesiewowych i środowiskowych nie stwierdzono kolonizacji Klebsielli Pneumoniae NDM na 14 oddziałach szpitala:

Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Wewnętrznych, Neonatologii, Neurochirurgii, Neurologii, Położniczo - Ginekologicznym, Okulistyki, Otorynolaryngologii, Pediatrii, Urologii oraz Zakładzie Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Na tych oddziałach od dziś przyjmowani są pacjenci planowi.

Przygotowane do podjęcia działalności w trybie planowym są także: Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Kliniczny Oddział Chorób Płuc, jednakże szpital zamierza wykonać w tychże oddziałach badania środowiskowe ciągów komunikacyjnych i wind. - Po uzyskaniu wyników ujemnych zwrócimy się do PPIS w Zielonej Górze o zgodę na uruchomienie trybu przyjęć planowych w tych oddziałach. - czytamy w komunikacie szpitala.

Na Klinicznych Oddziałach: Hematologii, Nefrologii, Kardiologii i Onkologii prowadzone są dalsze czynności związane z potwierdzeniem eliminacji bakterii Klebsielli Pneumoniae NDM, które powinny się zakończyć do dnia 22 sierpnia 2019 r. W przypadku uzyskania wyników ujemnych szpital planuje uruchomić przyjęcia planowe również na tych oddziałach. Pacjenci, którzy mieli wyznaczony termin planowego przyjęcia w okresie ograniczenia działalności szpitala, będą informowani telefonicznie o nowym terminie przyjęcia.

Obecnie ognisko epidemiczne Klebsiella Pneumoniae NDM w szpitalu obejmuje 15 pacjentów. Przebywają oni na Klinicznych Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 pacjent, Radioterapii – 3 pacjentów. W trakcie działań podjęto decyzję o zgrupowaniu pacjentów nosicieli bakterii na Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych. Obecnie przebywa na nim 11 pacjentów, a tych, którzy ze względu na stan zdrowia musieli pozostać na oddziałach separowano i otoczono troskliwą i specjalistyczną opieką.

Prócz działań dekontaminacyjnych, wykonywane były na szeroką skalę przesiewowe badania mikrobiologiczne, nie tylko u pacjentów przebywających na oddziałach, gdzie pojawiła się bakteria New Delhi, ale również na pozostałych. Od 7 sierpnia, czyli dnia, w którym zapadła decyzja o wstrzymaniu przyjęć planowych, w całym szpitalu, wykonano ich blisko 600. Objęły one zarówno pacjentów, jak i personel, u którego uzyskano wyniki ujemne.

Źródło: szpital.zgora.pl

MB

 
Jesteś na tyle interesujący, na ile głębokie są twoje zainteresowania.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u