XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

17 listopad 2019

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

W sesji uczestniczyło 29 radnych, a także m.in. posłanki Jolanta Fedak, Katarzyna Osos i Krystyna Sibińska, poseł Waldemar Sługocki, senator Robert Dowhan, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, a także były poseł Paweł Pudłowski. Nowo wybrani parlamentarzyści odebrali gratulacje od radnych Sejmiku, marszałek województwa Elżbiety Anny Polak i przewodniczącej Sejmiku Wioletty Haręźlak.

Po interpelacjach marszałek Polak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa w okresie między sesjami.

Zobacz prezentację.

Informację na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020 przedstawiła lubuska kurator oświaty Ewa Rawa. Radni przyjęli Sprawozdanie z realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2018. Przyjęli także m.in. uchwały w sprawie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”, w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze, uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2019 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także zmienili uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Lubuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach i placówkach oświatowych województwa lubuskiego.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2019 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia i przyjęcia części zadania publicznego związanego z organizowaniem wojewódzkich przewozów pasażerskich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sława prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Lubuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 20. Przyjęcie protokołu z XI sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XII sesji Sejmiku.

źródło: lubuskie.pl

Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u