Zwolnienie lekarskie to nie urlop

09 sierpień 2016
Autor: 

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się osoby, które zastanawiają się np. czy w trakcie zwolnienia lekarskiego mogą pomagać współmałżonkowi w prowadzeniu firmy.

ZUS i pracodawcy przeprowadzają kontrole, które mają zweryfikować zasadność zwolnień. W pierwszym półroczu w województwie lubuskim cofnięto lub zmniejszono kwoty z tytułu kontroli o 223 tys. zł.

Wydaje się, że wszyscy powinni wiedzieć czym jest zwolnienie lekarskie i znać zasady jego przyznawania. Nie zawsze jednak tak jest. Znane są sytuacje, kiedy ktoś mimo zwolnienia lekarskiego dalej prowadzi firmę albo wyjeżdża do pracy za granicę. Inni z kolei traktują zwolnienie lekarskie jak urlop. Często nie zdają sobie sprawy, że takie działanie może kosztować ich utratę świadczeń.

Kiedy można stracić świadczenia?

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu bieżącego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w woj. lubuskim przeprowadził kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji 103 osoby pozbawiono prawa do zasiłku chorobowego na łączną kwotę blisko 173 tys. zł. Takie kontrole przeprowadzają także pracodawcy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 pracowników.

Zakład przeprowadza również kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy wzywając osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim na badanie do lekarza orzecznika ZUS, który stwierdza czy w dniu badania osoba ta jest niezdolna do pracy zgodnie z orzeczeniem zawartym w zwolnieniu lekarskim. W wyniku kontroli zakwestionowano 124 orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy na kwotę prawie 50 tys. zł.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od stycznia do końca czerwca 2016 r. obniżono wypłaty o 1 mln 160 tys. dla ponad tysiąca osób.

Zdążają się sytuacje, kiedy pracownicy zwlekają z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Jest to kolejny powód ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego, bowiem jeśli nie dostarczy się płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, świadczenie zostanie zmniejszone o 25 proc. od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w I półroczu 510 osób na kwotę 36 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od stycznia do końca czerwca 2016 r. w woj. lubuskim wyniosła ponad 0,9 mln zł.

UWAGA! Dane dotyczą oddziałów w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp.(Zakład Ubezpieczeń Społecznych Województwa Lubuskiego)

TAGI
KMB

 
To nie ilość lat w twoim życiu się liczy, ale ilość życia w przeżytych latach. [Abraham Lincoln]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u