1 grudnia ruszy biuro Komendy Głównej Policji do spraw walki z cyberprzestępczością

29 listopad 2016
Autor: 
Pixabay

1 grudnia ruszy biuro do spraw cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji – wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Biuro ma się zajmować m.in. koordynacją komórek policji do walki z cyberprzestępczością i rekomendować zmiany prawa poprawiające sytuację w tym obszarze.

"Szybki rozwój nowoczesnych technologii powoduje powstanie nowych zagrożeń i nowych rodzajów przestępczości. Dziś wyspecjalizowane grupy przestępcze oraz pojedynczy przestępcy wykorzystują Internet, jako narzędzie do popełnienia przestępstw, które często mają charakter międzynarodowy" – powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównej Policji mł. insp. Mariusz Ciarka.

Obecnie w poszczególnych komendach wojewódzkich policji działają wydziały do spraw cyberprzestępczości.

"Od dwóch lat każda komenda wojewódzka łącznie z komendą stołeczną ma wydział do walki z cyberprzestępczością. Te wydziały są różnej wielkości, dostosowane do wielkości danego garnizonu policji, ale jest to struktura wydziału, czyli duża komórka jak na policję. I policjanci tam pracujący zajmują się głównie pracą pozaprocesową, czyli tak naprawdę operacyjną" – powiedział PAP pełnomocnik do spraw utworzenia biura ds. cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji podkom. Dominik Rozdziałowski.

Również w Komendzie Głównej Policji działa specjalny zespół do walki z cyberprzestępczością. Do jego zadań należy m.in. identyfikowanie i zwalczanie cyberprzestępstw, współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami państwowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym w zakresie metod i form przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni; prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne policji zajmujące się cyberprzestępczością.

Biuro ds. cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji ma się także zajmować wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością, opracowaniem propozycji zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw a także wspierać w walce z cyberprzestępczością jednostki terenowych policji.

W ostatnim raporcie przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r. wskazano, że w cyberprzestrzeni działają zarówno indywidualni przestępcy, jak i zorganizowane grupy przestępcze. Autorzy raportu wskazują, że rosnący dostęp do internetu sprzyja występowaniu różnego rodzaju zagrożeń, zarówno dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, jak i przestępczość o charakterze ekonomicznym, kryminalnym i narkotykowym.

Źródło: www.kurier.pap.plRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u