Uniwersytet Zielonogórski w obawie przed pandemią COVID-19 przechodzi na zdalne nauczanie

14 październik 2020
Uniwersytet Zielonogórski w obawie przed pandemią COVID-19 przechodzi na zdalne nauczanie Redakcja/Archiwum

Uniwersytet Zielonogórski działał do tej pory w trybie hybrydowym. Zajęcia prowadzone były zdalnie oraz w murach uczelni. Teraz wykłady będą prowadzone tylko przez internet. 

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję, że od soboty, 17 października br. wszystkie zajęcia dydaktyczne w tym dyżury i konsultacje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych, realizowane będą wyłącznie z zastosowaniem technik kształcenia na odległość.

Zajęcia kliniczne realizowane na kierunkach studiów prowadzonych w Collegium Medicum będą prowadzone na zasadach określonych przez Prorektora ds. Jakości Kształcenia w uzgodnieniu z Dziekanem Collegium Medicum.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u