Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

19 kwiecień 2022
Autor:  Artykuł partnera
Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Być może znajdujesz się właśnie w sytuacji, w której masz trudność z bieżącym spłacaniem kredytów i pożyczek? A może obawiasz się utraty płynności w perspektywie kilku miesięcy? To okoliczności trudne, ale nie beznadziejne. Masz bowiem możliwość złożyć wniosek o upadłość. To procedura, która niejednokrotnie okazuje się szansą na ucieczkę ze spirali zadłużenia. Kto może z niej skorzystać? Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

1. Upadłość konsumencka - co to jest?

2. Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

3. Uzasadnienie wniosku

Aby rozpocząć całą procedurę, musisz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To ważny moment: jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo lub we wniosku o upadłość zabraknie istotnych załączników, sprawa nie zostanie przyjęta do rozpoznania. Więcej na ten temat przeczytasz na: https://upadlosckonsumenta24.pl/jak-zlozyc-wniosek-o-upadlosc-konsumencka/.

Upadłość konsumencka - co to jest?

Na początku warto ustalić, co właściwie rozumie się przez upadłość konsumencką? Jak sama nazwa wskazuje, procedura dotyczy konsumentów, a więc osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Należy spełnić dwa warunki:

 • posiadanie statusu osoby fizycznej - mowa o wspomnianym wyżej braku działalności gospodarczej; do tej kategorii kwalifikują się również osoby, które z działalności gospodarczej zrezygnowały (firma została wykreślona z rejestru CEIDG),
 • zobowiązania wobec wierzycieli nie są regulowane od przynajmniej 3 miesięcy.

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie wierzycieli, umorzenie długów w części lub w całości. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na https://upadlosckonsumenta24.pl/.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Cała procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Będziesz potrzebować specjalnego formularza Ministerstwa Sprawiedliwości - znajdziesz go na oficjalnej stronie resortu wraz z instrukcjami podpowiadającymi, jak wypełnić druk krok po kroku.

Formularz skonstruowany jest w taki sposób, by znalazły się na nim wszystkie informacje niezbędne do przekazania do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania upadłościowego. Do tych danych zaliczają się:

 • dane identyfikacyjne dłużnika, w tym jego imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL lub NIP,
 • uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • dokumenty potwierdzające niewypłacalność,
 • lista składników majątku wraz z wyceną szacunkową i wskazaniem miejsc, w których się znajdują,
 • spis wierzycieli ze wskazaną wysokością wierzytelności i terminami spłaty,
 • lista wierzytelności spornych,
 • lista ustanowionych zabezpieczeń na majątku,
 • informacja o osiągniętych dochodach i kosztach z ostatnich 6 miesięcy,
 • lista czynności prawnych z ostatnich 12 miesięcy, jeśli czynności te dotyczyły nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach, a także ruchomości, wierzytelności i innych praw o wartości przekraczającej 10 000 zł.

Na końcu wniosku powinno znaleźć się również oświadczenie o prawdziwości wszelkich danych w nim zawartych.

Uzasadnienie wniosku

Bardzo ważnym elementem jest uzasadnienie wniosku, gdyż to od argumentacji w nim zawartej zależy, czy sąd zdecyduje o wszczęciu postępowania oddłużeniowego. W jaki sposób przygotować tę część? Opisz swoją sytuację, wskazując, w jaki sposób doszło do niewypłacalności. Wykaż się precyzją: duże znaczenie mają konkretne wydarzenia. Warto wspomnieć zarówno o kredytach i pożyczkach przez ciebie zaciągniętych, jak i czynnikach niezależnych: utracie pracy, chorobie, sytuacji gospodarczej w kraju.

 • Upadłość konsumencka - jakie konsekwencje za sobą niesie?

  Upadłość konsumencka - jakie konsekwencje za sobą niesie?

  Upadłość konsumencka to nierzadko jedyna korzystna opcja, aby wyjść ze spirali długów. Korzystają z niej osoby, które doświadczyły bankructwa i nie są w stanie samodzielnie spłacić swoich zobowiązań na czas. Jest to rozwiązanie, które pozwala wyjść na prostą i przestać żyć w cieniu własnych błędów z przeszłości. Mimo tego, że upadłość konsumencka dotyczy konsumentów, to w znacznej większości tak naprawdę nie wiedzą, do czego ona prowadzi. Poniżej przedstawimy najważniejsze konsekwencje związane z tym pojęciem.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u