BÓBR-16 w Czarnej Dywizji (ZDJĘCIA)

30 wrzesień 2016
Autor: 

W piątek 30 września w Żaganiu rozpoczęło się ćwiczenie dowódczo sztabowe wspomagane komputerowo pk. Bóbr-16. Ćwiczenie trwać będzie do 7 października.

Dotychczas rzeka Bóbr kojarzyła się z największym lewobrzeżnym dopływem Odry, lecz w tych dniach stała się ona również nazwą ćwiczenia dowódczo-sztabowego realizowanego w Czarnej Dywizji. Głównym tematem ćwiczenia Bóbr-16 jest planowanie, organizowanie i prowadzenie działań taktycznych przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej, jako odwód dywizji. W ćwiczeniu bierze udział kilkuset żołnierzy nie tylko z dowództwa i sztabu Czarnej Dywizji oraz jednostek podległych, ale również przydzieleni żołnierze z kilkunastu innych jednostek wojskowych min.: Akademii Sztuki Wojennej z Warszawy.

Ważnym elementem szkolenia jest udział w ćwiczeniu reprezentantów układu pozamilitarnego. „ Ćwiczenie pozwoli na doskonalenie procedur i umiejętności w zakresie wykorzystania przydzielonych sił i środków na szczeblu brygady oraz współdziałania z sąsiadami w ramach ugrupowania bojowego dywizji. Ponadto sprawdzeniu podlegać będą umiejętności ćwiczących w planowaniu oraz kierowaniu zabezpieczeniem bojowym i ochroną wojsk, zabezpieczeniem logistycznym i rozpoznaniem w działaniach taktycznych. Ważnym zadaniem będzie również doskonalenie zgrywania wybranych elementy systemu walki dywizji oraz sprawdzenie trafności podjętych przez ćwiczących decyzji w warunkach symulacji komputerowej”. – opisuje płk Piotr Zieja, zastępca kierownika ćwiczenia. Ćwiczenie odbywa się przy wykorzystaniu systemu symulacji pola walki JTLS (ang. Joint Theater Level Simulation), który jest na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. System jest przeznaczony do szkolenia dowództw od szczebla brygady (pułku) wzwyż. Dzięki wykorzystaniu interaktywnego systemu symulacji JTLS stało się możliwe modelowanie działania różnych rodzajów wojsk. Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia jest złożonym procesem, który wymaga dużych nakładów pracy oraz odpowiedniego kierowania walką. Aplikacją ułatwiającą cały proces programowania ćwiczenia i jego przebiegu, a także analizę realizacji zakładanych celów szkolenia poprzez odpowiednio przygotowany plan podawania wiadomości jest JEMM (Joint Exercise Management Module).

„System jest tak skonstruowany, że uwzględnia ogrom czynników, które mają wpływ na prowadzenie działań w realnej sytuacji. Bardzo dokładnie odwzorowuje ukształtowanie terenu, a jednocześnie uwzględnia stan zapasów, poziom zużycia paliwa czy amunicji. Jednak System nie podejmuje decyzji, a jedynie pokazuje w jaki sposób reakcje i działania dowódców wpływają na konkretne sytuacje. Jeśli dowódca nie zaplanuje odpoczynku swoich żołnierzy, nie nakarmi ich, czy nie dowiezie na czas amunicji – jego plan po prostu nie przyniesie oczekiwanych efektów, ponieważ żołnierze nie będą w stanie prowadzić walki”. – opisuje mjr Marek Fiałka, szef Zespołu Koordynacyjno-Monitorującego oraz Podawania Informacji.

info prasowe 11DKPanc

DG

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u