Pierwszy sprawdzian elewów (ZDJĘCIA)

27 marzec 2018
Autor: 

W ubiegły czwartek i piątek, 22 i 23 marca, w 5 Kresowym batalionie saperów w Krośnie Odrzańskim, 59 żołnierzy służby przygotowawczej NSR poddanych zostało egzaminowi po szkoleniu podstawowym.

Głównym celem egzaminu było określenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności wojskowych nabytych w czasie niemalże trzymiesięcznego szkolenia podstawowego.

W części teoretycznej obejmującej test wiedzy elewi musieli wykazać się znajomością wiadomości z zakresu łączności, regulaminów, taktyki, terenoznawstwa, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz SERE.

Z kolei część praktyczna rozpoczęła się egzaminem z wychowania fizycznego, a następnie każdy z żołnierzy musiał zmierzyć się ze strzelanie egzaminacyjnym oraz praktycznymi zadaniami taktycznymi zorganizowanymi w formie pętli taktycznej. Podczas pokonywania terenu zgodnie z trasą wyznaczoną na mapie, elewi napotykali punkty kontrolne, na których musieli wykazać się umiejętnościami udzielania pomocy przedmedycznej, przygotowania radiostacji do pracy i nawiązania łączności, ustawiania min przeciwpancernych, ładowania magazynka, rzutu granatem w różnych postawach oraz używania odzieży ochronnej.

„Pętla taktyczna obejmowała najważniejsze zagadnienia taktyczno-ogniowe i pozwalała na dokładną weryfikację umiejętności żołnierzy. Liczyła się praca zespołowa, jednak przy każdym zadaniu ocenie podlegał przede wszystkim sam szkolony” – zaznacza dowódca kompanii szkolnej porucznik Elżbieta Sarnecka.

Sprawdzian zaliczyło 100% elewów, co jest powodem do dumy nie tylko dla egzaminowanych, ale również dla samych dowódców, którzy przez ostatnie 3-miesiące każdą chwilę poświęcili na szkolenie żołnierzy.

„Ze względu na posiadanie wykwalifikowanej kadry, szkolimy żołnierzy w czterech specjalnościach: saper, rozminowanie, drogowo –mostowa oraz wydobywanie i oczyszczanie wody. Doświadczenie instruktorów oraz specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu batalionu pozwoli profesjonalnie przeszkolić kursantów. Wpływa to również na atrakcyjność zajęć” – dodaje porucznik Sarnecka.

Egzamin stanowił przepustkę do szkolenia specjalistycznego, które rozpocznie się 2 kwietnia i potrwa 4 tygodnie.

Tekst i zdjęcia: archiwum 5Kbsap

Marcin Sepski

Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u