Ulga na start i działalność nierejestrowana – co „Konstytucja dla biznesu” zmienia w ZUS?

16 kwiecień 2018
Autor: 
Ulga na start i działalność nierejestrowana – co „Konstytucja dla biznesu” zmienia w ZUS? Pixabay

Już 30 kwietnia wejdą w życie ustawy składające się na „Konstytucję biznesu”. Nowe przepisy mają znacznie ułatwić prowadzenie działalności, zawłaszcza przedsiębiorcom rozpoczynającym przygodę z biznesem, bądź wracającym do niego po długiej przerwie.Jedną ze zmian będzie wprowadzenie ulgi na start.

Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Dotyczy to tych, którzy podejmą działalność po raz pierwszy lub po co najmniej 60 miesięcznej przerwie i nie będą jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy. Początkiem sześciomiesięcznego terminu będzie dzień faktycznego rozpoczęcia działalności. Jeżeli, przedsiębiorca zrezygnuje z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy, kolejny raz będzie mógł z niej skorzystać po upływie 60 miesięcy od zakończenia lub zawieszenia działalności. Trzeba pamiętać, że zawieszanie działalności nie będzie powodowało przerwania okresu 6 miesięcy „ulgi na start”.

Korzystający z „ulgi na start” nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Będzie on podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach właściwych dla prowadzących działalność pozarolniczą. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. wynosi 319,94 zł. Trzeba pamiętać, że w okresie „ulgi na start”, osoby współpracujące oraz zatrudnieni pracownicy czy zleceniobiorcybędą podlegać ubezpieczeniom na zwykłych zasadach. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko prowadzącego działalność. Po skorzystaniu z ulgi, przez 24 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca będzie mógł korzystać z tzw. małego ZUS-u. Okres ten będzie się liczył od pierwszego dnia po upływie 6 miesięcy ulgi, a w przypadku rezygnacji z niej od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi.

Z „ulgi na start” będą mogli również korzystać wspólnicy spółki cywilnej.

Pamiętać należy, że zarówno termin 6, jak i 60 miesięcy będzie się obliczało w miesiącach kalendarzowych.Tak więc,jeśli ktoś działalność gospodarczą rozpocznie w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza obliczając terminy.

Przepisy „Konstytucji biznesu” przewidują zwolnienie z obowiązku rejestracji osoby prowadzącej działalność, jeżeli przychód z niej należny w żadnym miesiącu nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Taka działalność nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji. Dodatkowo osoba ją prowadząca nie może w okresie ostatnich 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej. Działalność „nierejestrowana” nie może być stosowana do działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej.

Po przekroczeniu w danym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia, działalność uznawana będzie za działalność gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie, a prowadzący będzie musiał się zarejestrować.

Wykonujący działalność nieewidencjonowaną nie będą podlegali ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnemu.Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej”.

Opracowała: Agata Muchowska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego

TAGI
KMB

 
To nie ilość lat w twoim życiu się liczy, ale ilość życia w przeżytych latach. [Abraham Lincoln]Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u