Trzy kroki do zdobycia uprawnień budowlanych

23 maj 2023
Autor:  Artykuł partnera
Trzy kroki do zdobycia uprawnień budowlanych

Zdobycie uprawnień budowlanych otwiera nowe drogi rozwoju zawodowego i pozwala na podejmowanie kolejnych wyzwań oraz tworzenie interesujących projektów. Daje możliwość obejmowania samodzielnych stanowisk związanych z budownictwem, które bez uprawnień byłyby nieosiągalne. Aby uzyskać uprawnienia budowlane, należy zdobyć odpowiednie wykształcenie, odbyć praktykę zawodową i zdać egzamin.

Krok pierwszy - odpowiednie wykształcenie

O uprawnienia budowlane nie może starać się każda chętna osoba. Szansę na ich zdobycie mają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają stosowne wykształcenie wyższe, średnie lub zawodowe. Szczegóły związane z edukacją określają przepisy prawne. Należy ich szukać w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Warto pamiętać, że uprawnienia budowlane dzielą się na specjalności - architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną oraz instalacyjną. Do ich uzyskania wymagane są różne kierunki studiów. W zależności od specjalności i pożądanego zakresu uprawnień wymagane jest ukończenie studiów I lub II stopnia na kierunku zbieżnym ze specjalnością bądź pokrewnym. O uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą się starać również osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika bądź mistrza.

Wykaz kierunków studiów potrzebnych do uzyskania wybranej specjalności można znaleźć na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Krok drugi - praktyka zawodowa

Kolejnym punktem na drodze do uzyskania uprawnień budowlanych jest odbycie praktyki zawodowej. W zależności od wybranej specjalności powinna mieć miejsce na terenie budowy i/lub w biurze projektowym. Od specjalności, a także posiadanego wykształcenia, zależy również czas trwania praktyki - jej długość może wynosić od 1 roku do 4 lat.

Aby praktyka zawodowa była ważna, musi przebiegać pod okiem osoby posiadającej właściwe uprawnienia i być udokumentowana w Książce praktyki zawodowej. Konieczne jest także oświadczenie, podpisane przez kierownika praktyki i poświadczające nabyte kompetencje.

Krok trzeci - kwalifikacja i egzamin na uprawnienia budowlane

Ostatnim krokiem do zdobycia uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu przygotowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Egzaminy odbywają się dwa razy do roku - w sesji letniej w maju oraz w sesji jesiennej w listopadzie. Każdorazowo składają się z dwóch części - pisemnej oraz ustnej. Liczba pytań oraz czas trwania egzaminu są uzależnione od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, o które kandydat się stara.

Egzaminy weryfikują posiadaną wiedzę techniczną, orientację w przepisach prawnych z zakresu budownictwa i umiejętność ich zastosowania w praktyce zawodowej. Sprawdzana jest także znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

Nadchodzące terminy egzaminów, a także aktualne wymagania formalne, materiały do nauki na każdy z egzaminów i pytania, na które warto się przygotować, można znaleźć na uprawnienia budowlane testy – uprawnienia-budowlane.com.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u