Partnerstwo dla wolontariatu podpisane (ZDJĘCIA)

09 czerwiec 2016
(1 głos)
Autor: 
Uniwersytet Zielonogórski

8 czerwca Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przedstawiciele wielu organizacji podpisali List Intencyjny dotyczący „Partnerstwa dla Wolontariatu”.

 

List Intencyjny ma być początkiem współpracy w zakresie tworzenia w przyszłości miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli realnie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne. - Szkoda tracić czas, bo działania są potrzebne natychmiast, bo natychmiast trzeba nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują – mówiła podczas uroczystości marszałek, która była inicjatorką partnerstwa. Idea partnerstwa zrodziła się w związku z rosnącą potrzebą objęcia pomocą psychologiczną (terapeutyczną i wychowawczą) dzieci i młodzieży z problemami dostosowawczymi.

W wyniku realizacji założeń zapisanych w podpisanym liście intencyjnym powstać ma sieć poradni młodzieżowych na terenie województwa lubuskiego oraz mobilnych punktów pomocy. Do tego jednak, jak przekonuje marszałek, potrzebne jest wspólne działanie. - Czasem potrzeba całej wsi, by wychować jedno dziecko. Zaprosiliśmy do współpracy, a tym samym poprosiliśmy o pomoc wiele organizacji, wiele osób, które prowadzą znakomitą działalność w naszym regionie. Bo to nie tylko wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, prawne. Czasem wystarczy doświadczenie życiowe. I tu jest miejsce na wolontariat. Młody człowiek musi wiedzieć, że są takie miejsca, gdzie zostanie wysłuchany, gdzie może przyjść i porozmawiać. Będzie to może trudne, ale trzeba zacząć robić to na dużą skalę. Myślę, że to partnerstwo będzie rosło, będziemy je promować, także poprzez nasze działania dla dzieci i młodzieży – wyjaśniła marszałek.

Pierwsza okazja do aktywnej promocji wolontariatu to tegoroczny Przystanek Woodstock, który w tym roku odbędzie się w dniach 14-16 lipca. O tym jak ważna jest to idea i wspólne działanie mówił także dr Adam Bodnar – rzecznik Praw Obywatelskich. - Jeżeli tworzy się dobrze przemyślane programy wsparcia i w ten sposób angażuje wolontariuszy, to wtedy oni zupełnie inaczej się angażują, bo widzą sens oraz pewien cel do osiągnięcia. Jeżeli ten projekt się powiedzie, to rzecznik jest od tego aby pokazywać go jako dobry przykład – przekonywał. Podkreślał także, że obecnie problemem wpływającym na zwiększoną liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest hejt w internecie, i temu trzeba zdecydowanie przeciwdziałać. Jak wskazano w dokumencie Policy Paper, w województwie lubuskim -mimo rozbudowanej opieki szpitalnej psychiatrycznej - brakuje środowiskowych form pomocy.

Tymczasem statystyki opracowane przez Ministerstwo Zdrowia mówią o tym, że w Lubuskiem jest najwyższy w Polsce współczynnik samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Partnerski projekt będzie dużym krokiem ku odwróceniu tych negatywnych trendów. Projekt: sieć poradni Liderem projektu, który będzie namacalnym rezultatem Partnerstwa, ma być Związek Harcerstwa Polskiego (Chorągiew Ziemi Lubuskiej), który dysponuje obecnie bazą – ma na terenie naszego województwa 15 hufców. ZHP będzie się ubiegać o środki w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego (Działanie 7.5 Usługi społeczne) lub krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Poza stworzeniem sieci poradni, idea sięga także dalej – jest plan, aby uruchomić mobilne punkty konsultacyjne, które miałyby dyżury w mniejszych miejscowościach na terenie województwa. Jednak wizytom takiego autobusu towarzyszyłyć mają atrakcje (gry, zabaw, quizy miejskie), a porady psychologiczne będą de facto "dodatkiem" – takie działanie ma na celu „odczarowanie” pomocy psychologicznej, ale jednocześnie uświadomienie młodym ludziom, że korzystanie z pomocy specjalisty to nie wstyd.

źródło: www.lubuskie.pl

TAGI
DG

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u