„Czerwone światło” w eWUŚ to już nie problem

02 marzec 2017
Autor: 

Dzięki znowelizowanej ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby, które nie były zgłoszone do ubezpieczenia a spełniały przesłanki do bycia ubezpieczonym nie będą musiały zwracać poniesionych przez NFZ kosztów leczenia. Warunkiem jest wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

- Najczęściej problemy „czerwonego światła” w eWUŚ dotyczyły m.in. dzieci niezgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, które po ukończeniu 18. roku życia straciły prawo do świadczeń, jeśli rodzice nie zgłosili ich do ubezpieczenia zdrowotnego – informuje Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego. - Problemy mieli także studenci, którzy podejmując pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, ale nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy muszą ponownie zostać zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny. Z powodu niedopełnienia tego obowiązku byli traktowani jako osoby, które nie mają prawa do świadczeń – w tym bezpłatnej opieki medycznej.

Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji powinny złożyć pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub przedstawić dokument potwierdzający takie prawo w momencie skorzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Należy pamiętać, aby dokonać wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej lub od poinformowania przez NFZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, płatnik składek powinien wypełnić i przekazać do ZUS dokument ZUS ZCNA ("Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego").

W najbliższą sobotę (4 marca) Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych organizuje „Dzień Otwarty” pod hasłem „NFZ bliżej Pacjenta – sprawdź czy jesteś ubezpieczony”.

Tematem wiodącym tego dnia będzie możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia. Eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą udzielać porad oraz wyjaśniać wątpliwości w tym zakresie. Dzień Otwarty będzie również okazją na wyrobienie karty EKUZ oraz założenie konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Będzie również możliwość założenia profilu na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Osoby, które chcą uczestniczyć w dniu otwartym NFZ zapraszamy w sobotę w godz. 09.00-14.00 do siedziby Oddziału LOW NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b oraz delegatury Oddziału LOW NFZ w Gorzowie Wlkp., ul. Pionierów 8.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u