Wspólnie przeciwko handlowi ludźmi

29 czerwiec 2017
Autor: 

W poniedziałek 26 czerwca w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, po raz VII spotkali się członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w tym przedstawiciele Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp. Spotkaniu przewodniczył Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak.

Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem przez Wojewodę Lubuskiego aktu powołania dwóm nowym członkom zespołu – kom. Justynie Ławreszuk z Wydziału Prewencji oraz mł. asp. Maciejowi Sosnowskiemu z Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp. Następnie Pani Jolanta Szynkarczuk z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp., przedstawiła wyniki badań Stowarzyszenia Suport Team, zrealizowanych w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewodę Lubuskiego nt. świadomości zagrożenia zjawiskiem handlu ludźmi wśród klientów ośrodków pomocy społecznej, w których wzięło udział 1.200 klientów OPS. Po tym, mł. asp. Maciej Sosnowski omówił dane statystyczne dot. ujawniania handlu ludźmi na terenie województwa lubuskiego oraz praktyczne aspekty spraw prowadzonych w latach 2014 – 2016. Z kolei kom. Justyna Ławreszuk omówiła dotychczasowe działania profilaktyczne związane z Projektem działań profilaktycznych pn. „Zapobieganie handlowi ludźmi” oraz zaprezentowała spot profilaktyczny pt. „Razem zapobiegajmy handlowi ludźmi” zrealizowany przez funkcjonariuszy i pracowników KWP w Gorzowie Wlkp. oraz wolontariuszy. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Grażyna Jelska omówiła założenia projektu wojewódzkiego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dotyczącego integracji cudzoziemców. W trakcie prezentacji zachęciła również przedstawicieli poszczególnych instytucji do przystąpienia do partnerstwa w związku z ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego otwartym naborem na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Cel Krajowy 2.2. i 2.3. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Grażyna Jelska przedstawiła założenia projektu wojewódzkiego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dotyczącego integracji cudzoziemców. W posiedzeniu brała udział również delegacja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), która przebywa w Polsce w celu dokonania oceny funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Referencyjnego dla ofiar handlu ludźmi. Podczas pobytu w naszym kraju przedstawiciele OBWE, oprócz spotkań z przedstawicielami służb, instytucji i organizacji zaangażowanych w problematykę przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi, zaplanowali siedem wizyt studyjnych w wybranych województwach. Delegacja była zainteresowana specyfiką działalności zespołu i efektów jego pracy, ale przede wszystkim wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wojewódzki Zespół został powołany 13 czerwca 2014 r., jako drugi w Polsce (po woj. mazowieckim), celem usprawnienia działalności prewencyjnej, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi oraz pobudzania aktywności lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych w tym zakresie. Liczy 28 członków tj. przedstawicieli Policji, CBŚP, prokuratury, sądów, kuratorium oświaty, Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, Urzędu Celno – Skarbowego, Straży Granicznej, OPS, PCPR, ROPS, organizacji pozarządowych oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW. W latach 2015 – 2016 Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi prowadził intensywną działalność: odbyły się łącznie cztery posiedzenia Zespołu oraz trzy posiedzenia Prezydium Zespołu z zaproszonymi gośćmi.

źródło: Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

MS

Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u