Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji

11 czerwiec 2019
Autor: 
Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji Adobe Stock

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę o wsparciu działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – Dzięki dofinansowaniu Lubuszanie skorzystają z bezpłatnych zabiegów, z pomocą których powrócą na rynek pracy – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Program obejmie 680 osób. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie to 204, w tym 114 kobiet i 90 mężczyzn.

Uchwała podjęta we wtorek 11 czerwca dotyczy przyznania dofinansowania na realizację projektu konkursowego w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dokument pozwoli na udzielenie dofinansowania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim – jednostce organizacyjnej województwa lubuskiego.

Nazwa projektu to: ,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, związanych z wykonywaną pracą”. Jego celem jest przywrócenie sprawności fizycznej i zdolności do aktywności zawodowej u osób, które z powodu schorzeń związanych ze sposobem wykonywania pracy, chorób zawodowych bądź wypadków przy pracy odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej lub są zagrożone utratą zdolności do pracy.

Grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa lubuskiego w okresie aktywności zawodowej. Projekt zakłada kompleksowe działania, na które będą się składać zabiegi rehabilitacyjne, poradnictwo medyczne, edukacja zdrowotna i wsparcie psychologiczne. Wszystkie działania będą miały na celu nie tylko przywrócenie i utrzymanie zdolności zawodowych, ale też kształtowanie postaw prozdrowotnych i edukacji w zakresie zagrożeń.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 740 tys. zł. Dofinansowanie stanowi 95% wartości projektu, w kwocie 702 tys. zł, w tym środki EPS 85% - 628 tys. zł, budżet państwa 10% 74 tys. zł, wkład własny Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy to 5% wartości projektu, czyli 37 tys. zł

Źródło: Urząd Marszałkowski

MB

 
Jesteś na tyle interesujący, na ile głębokie są twoje zainteresowania.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

 

Top

stat4u