Jak przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

22 kwiecień 2021
Jak przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Obowiązek cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przez przedsiębiorstwa określony został zgodnie z treścią Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Dotyczy on dużych przedsiębiorstw z wyłączeniem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Jednak wykonywany w tego typu przedsiębiorstwach również daje wiele korzyści. Czym więc jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa, jakie daje korzyści i jak go przeprowadzić?

Na czym polega audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa i jego przeprowadzenie pozwala na wykonanie szczegółowych i miarodajnych obliczeń odnośnie poprawy efektywności działania firmy. Dostarcza informacje o potencjalnej formie możliwego zaoszczędzania energii poprzez daną firmę. Podczas działań dokonuje się szczegółowych analiz i przeglądów zużycia energetycznego w związku ze świadczoną działalnością. Obejmuje on zarówno zużycie energii przez urządzenia, transport, budynki jak i jego instalacje. Dodatkowo dostarcza wniosków koniecznych do spełnienia dla zwiększenia efektywności użycia energii elektrycznej.

Zdjęcie 2

Cele i działania audytu

Dzięki przeprowadzeniu audytu możesz skutecznie dowiedzieć się, jak zaoszczędzić energię w przedsiębiorstwie, obniżyć koszty i znacząco wspomóc środowisko naturalne. Jest to możliwe dzięki zaproponowanym skutecznym zmianom, które oferują znaczne korzyści w określonym czasie.

Audyt energetyczny to działania obejmujące między innymi:

  • szczegółowo wykonaną analizę zużycia energii elektrycznej w danej firmie,
  • zbadanie procesów oraz instalacji,
  • przeanalizowanie budynków i środków transportu pod względem energii,
  • propozycje działań koniecznych do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu dokładne sprawdzenie i wskazanie, gdzie „ucieka” energia elektryczna oraz zaproponowanie, jak najlepiej temu zaradzić. Nawet w dobrze prosperującym i nowoczesnym przedsiębiorstwie jest to nie do uniknięcia. Ponadto wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest drogą do uzyskania białego certyfikatu. Więcej o tym dokumencie można dowiedzieć się tutaj: https://energiadlawarszawy.pl/biale-certyfikaty/

Kto musi zrobić audyt energetyczny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązek wykonywania audytów energetycznych dotyczy przedsiębiorstwa, które w okresie dwóch ostatnich lat spełniło jeden z wymogów:

  • zatrudniało 250 lub większą liczbę pracowników,
  • suma bilansu była wyższa lub równa 43 mln euro i roczny obrót wyższy, lub równy 50 mln euro.

W przypadku małych i średnich firm wykonywanie audytu nie jest obowiązkowe. Jednak ich właściciele powinni się nad nimi zastanowić ze względu na korzyści płynące z wniosków po jego przeprowadzeniu.

Zwiększona wydajność a audyt energetyczny

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wydaje się niezwykle korzystnym rozwiązaniem zarówno dla dużych jak i mniejszych przedsiębiorstw. Pozwala znacznie obniżyć koszty i wspomóc funkcjonowanie firmy oraz zaproponować działania niezbędne do poprawy jej wydajności.

Źródła:

  1. https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/audyt-energetyczny-prze/7127,W-zwiazku-z-obowiazkiem-sporzadzania-audytu-energetycznego-przedsiebiorstwa-wyni.html
  2. https://www.gov.pl/web/klimat/audyt-energetyczny-obowiazek-duzych-przedsiebiorcow
  3. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000468

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u