Mój Prąd: 5000 zł dotacji na fotowoltaikę

11 październik 2019
Mój Prąd: 5000 zł dotacji na fotowoltaikę Columbus Energy

Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Energii przygotowały wspólnie program "Mój Prąd" adresowany do wszystkich gospodarstw domowych w naszym kraju.

Celem projektu jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla wszystkich osób zainteresowanych pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł. Maksymalne wsparcie dopuszczone przez rząd to 5 000 zł. Dzięki wsparciu państwa liczba instalacji słonecznych powinna zwiększyć się o ok. 200 tys lokalizacji. Osiągnięta moc z tytułu pozyskania energii z odnawialnych źródeł powinna osiągnąć 1000 MW. "Mój Prąd" jest odpowiedzią Polski na oczekiwania Unii Europejskiej realizującej programy klimatyczne.

O programie "Mój Prąd"

Nabór wniosków do programu rozpoczął się 30 sierpnia 2019r a kwalifikacja kosztów rusza 23 lipca, zakończenie pierwszego naboru finiszuje 20 grudnia 2019 lub wcześniej, jeżeli wyczerpią się środki. Dla beneficjentów programu znaczenie będzie miała data wymiany licznika wykonana przez zakład energetyczny oznaczająca zakończenie procesu montażu urządzeń.

Każdy spełniający warunki uczestnik programu może otrzymać 50% dofinansowania przeznaczonego na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy, typowo "detalicznej": od 2 do 10 kW. Przyznaną kwotę można wydać wyłącznie na zakup paneli fotowoltaicznych, oprzyrządowania do nich i zamontowanie systemu. Bez względu na koszt zakupu owe 50% nie może przekroczyć 5 000 zł. Beneficjent programu musi również pamiętać, że może kupić tylko nowe urządzenia, nie z odzysku, i muszą one być wyprodukowanie nie dawniej jak jeden rok przed instalacją systemu.

O udział w programie "Mój Prąd" mogą ubiegać się tylko ci mieszkańcy, którzy wcześniej nie otrzymali już dofinansowania do zakupu czy eksploatacji instalacji solarnej, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie również beneficjenci programu "Czyste Powietrze".

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami programu "Mój Prąd" mogą być wyłącznie osoby fizyczne ( nie mogą starać się o wsparcie firmy), które wytwarzają energię elektryczną za pomocą instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne i swojego gospodarstwa domowego. Podstawą do uczestnictwa w programie jest zawarcie umowy z właściwym operatorem/dystrybutorem energii elektrycznej na wprowadzanie wytworzonej przez nową instalację energii do sieci, czyli podłączenie instalacji fotowoltaicznej do systemu dystrybucji energii.

Rozliczanie dofinansowania

Uczestnik programu może korzystać z ulgi termomodernizacyjnej funkcjonującej od 2019 r, polegającą na odliczeniu od podstawy podatku wydatków na zakup instalacji. Ulga inwestycyjna nie może być łączona z innymi środkami pochodzącymi ze środków publicznych, dotyczy to również ulgi rolnej. Kwota jaką otrzyma beneficjent programu "Mój Prąd" jest zwolniona z podatku PIT. Oznacza to, że jest ona liczona jako wartość "na rękę".

Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie z programu "Mój Prąd"?

Projekt dofinansowania instalacji fotowoltaicznych obsługuje w całości Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że do tej instytucji należy składać wnioski o wsparcie. Można je złożyć wyłącznie w wersji papierowej, z oryginalnym podpisem wnioskodawcy. Na kopercie należy dopisać Program Priorytetowy Mój Prąd. Wnioski przesyła się pocztą, kurierem lub osobiście do siedziby Funduszu mieszczącej się przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie. Ocena wniosku będzie zgodna z podanymi wcześniej kryteriami, warunkiem przyjęcia do programu jest spełnienie wszystkich kryteriów. Przyszły beneficjent programu może złożyć więcej niż jeden wniosek.

Źródło: Columbus Energy

Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u