Konkurs retoryczny dla studentów prawa na UZ. Przyjdź i oceń młodych prawników

07 grudzień 2017
Autor: 
Pixabay

12 grudnia o godz. 17.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim (aula C, bud. A-16, al. Wojska Polskiego 69, Kampus B) odbędzie się trzecia już edycja konkursu retorycznego dla studentów prawa, organizowanego przez Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W najbliższy wtorek 10 studentów I roku prawa wygłosi mowę na jeden z trzech tematów:

- Zło zaczyna się od słów. Oskarżenie.

- Nie zgadzam się na reklamę używek. Oskarżenie.

- Każdy ma prawo powiedzieć nie. Obrona asertywności.

Wystąpienie uczestnika nie powinno być krótsze niż 6, ani dłuższe niż 9 minut. Wygłaszane mowy będą oceniane według ustalonych kryteriów: zgodność z tematem, poprawność językowa, jakość argumentacji, umiejętność stosowania chwytów retorycznych, sposób prezentacji. Brak realizacji podstawowego kryterium, tzn. zgodności z tematem, będzie skutkować dyskwalifikacją.

Przygotowaniem tematów mów konkursowych, ustaleniem punktacji, rozstrzyganiem kwestii spornych oraz przyznaniem nagród zajmuje się komisja złożona z profesorów, adiunktów i asystentów Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konkurs jest otwarty dla publiczności, która przyzna swoją nagrodę!

- Konkurs jest adresowany do studentów I roku prawa studiów stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy w tym roku akademickim uczestniczą w zajęciach z retoryki. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się aż 20 osób, dlatego 30 listopada odbyły się preeliminacje polegające na odczytaniu przygotowanego przez jury fragmentu mowy sądowej - informuje Ewa Sapeńko Rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zgodnie z regulaminem warunkiem zgłoszenia do konkursu było uzyskanie średniej oceny w wysokości 4.0 ze sprawdzianu śródsemestralnego pisanego na wykładzie oraz śródsemestralnego kolokwium pisanego w ramach ćwiczeń z przedmiotu retoryka z erystyką dla prawników (osoby, które uzyskały średnią 3,75 ze sprawdzianów, zostają wpisane na listę rezerwową i mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że ogólna liczba kandydatów nie przekroczy 10 osób). Dla tych pierwszych nagrodą poza bonem do Empiku będzie bardzo dobra ocena końcowa z przedmiotu retoryka z erystyką dla prawników oraz zwolnienie z wygłoszenia mowy końcowej, a także pozostałych do końca semestru kolokwiów i sprawdzianów z tego przedmiotu. Natomiast osobom, które nie uzyskały średniej przynajmniej 4,0 ze sprawdzianu na wykładzie i ćwiczeniach musi wystarczyć nagroda w postaci zwolnienia z wygłoszenia mowy końcowej. 

KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u