Otwarcie wystawy "Młode spojrzenie na stare - pałace i dwory w Polsce i Niemczech"

04 wrzesień 2018
Autor: 
Muzeum Ziemi Lubuskiej

Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza w piątek, 7 września br. o godz. 17.00 na otwarcie wystawy pt. „Młode spojrzenie na stare – pałace i dwory w Polsce i Niemczech”. Ekspozycja jest pokłosiem projektu realizowanego w roku szkolnym 2017-2018 i powstała dzięki zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli ze szkoły mediów w Babelsbergu, Gimnazjum w Neuzelle, Europejskiego Liceum w Zielonej Górze i szkoły podstawowej w Neuzelle.

W starych płacach i dworkach jest coś magicznego, a zarazem niedostępnego dla zwykłego, szarego człowieka. Magiczne - tak. Niedostępne – nic podobnego. Młodzież ze szkół w Neuzelle oraz z Europejskiej Szkoły dr Rahn w Zielonej Górze postanowiła odczarować i ożywić to, co zapomniane, a także tchnąć w stare pałace nowego, młodego ducha za pomocą fotografii. To dzięki niej uwiecznili to, co przykuwa spojrzenia, zastanawia, budzi lęk (Bernardetta Lelewer jedna z nauczycielek prowadzących projekt).

Wybór obiektów nie ograniczał się do znanych, odrestaurowanych zabytków, lecz był bezpośrednio związany z drogą życiową uczennic i uczniów. Ich zadaniem było stworzenie fotoreportaży o wybranych zabytkach, przy czym nie chodziło o opisanie historii pałacu czy dworu, ale o jego subiektywne postrzeganie, wyrażone w fotografiach i tekstach. To „młode spojrzenie na stare” miało na celu uświadamianie i wspieranie wspólnej tożsamości kulturowej po obu stronach Odry i Nysy.

Uczennice i uczniowie byli wspierani merytorycznie przez dr Barbarę Bielinis-Kopeć, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dr. Thomasa Drachenberga, Konserwatora Kraju Związkowego Brandenburgia. Partnerami i sponsorami projektu byli: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Brandenburski Krajowy Urząd Ochrony Zabytków i Krajowe Muzeum Archeologiczne, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Ostdeutsche Sparkassenstiftung, Stowarzyszenie Kulturland Brandenburg, Okręg Odra-Sprewa, Fundacja Deutsche Stiftung Denkmalschutz, fundacja Stift Neuzelle, Europejska Fundacja Oświaty i Kultury Rahn Dittrich Group, gmina Neuzelle, jak również stowarzyszenia wspierające poszczególne szkoły oraz osoby prywatne.

Źródło: Muzeum Ziemi Lubuskiej

KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u