Promy wciąż "stoją" (ZDJĘCIA)

30 wrzesień 2016
Autor: 
jm

Od kilku tygodni przeprawy promowe na rzecze Odrze są nieczynne. Niski stan wody uniemożliwia bezpieczne i sprawne przedostanie z jednego brzegu na drugi. Marszałek Województwa Lubuskiego podjęła rozmowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Warunki kursowania promów w miejscowościach: Milsko, Brody, Pomorsku i Połęcku przy niskich stanach wody rzeki Odry to temat spotkania marszałek Polak z dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Teresą Szczerbą. Obecnie promy nie mogą kursować przy niskich stanach wody, z powodu złej konstrukcji przypromek. Aby zmiana warunków kursowania była możliwa konieczna jest ich przebudowa, którą powinien się zająć Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo to do jego kompetencji należy utrzymanie koryta rzeki w osi przeprawy promowej. Obecnie przy niższym poziomie Odry auta nie mogą bowiem pokonać wysokiego podjazdu. Konieczna jest zatem przebudowa przypromek. Podstawą wystąpienia o pozwolenie wodno - prawne jest operat wodno- prawny.

Do kompetencji dyrektora RZGW należy wydanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót szczególnego zagrożenia powodzią. Należy niezwłocznie wystąpić o wydanie decyzji. W zależności od zakresu robot, może wystarczyć samo zgłoszenie. Ponieważ w aktualnym pozwoleniu wodno - prawnym, utrzymanie koryta rzeki w osi przeprawy promowej jest obowiązkiem ZDW, doraźnym rozwiązaniem, zanim uzyskamy, wszelkie pozwolenia, może być zakup bagrownicy w celu właściwego utrzymania koryta rzeki w osi przeprawy promowej. Zadanie to mogłoby być realizowane na podstawie Porozumienia z RZGW.

Marszałek Elżbieta Polak wydała polecenie, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich w trybie pilnym opracował projekt przebudowy przypromek. Pod koniec października marszałek weźmie także w gospodarskiej wizycie w terenie, w celu sprawdzenia aktualnego stanu konstrukcji przepraw promowych.

TAGI
DG

 Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u