Stypendia motywujące dla młodych Lubuszan

13 grudzień 2018
Autor: 
Stypendia motywujące dla młodych Lubuszan Pixabay

Samorząd Województwa Lubuskiego w tym roku po raz pierwszy przyznaje pomoc materialną w postaci stypendiów, studentom I roku studiów stacjonarnych I stopnia za podjęcie studiów w naszym województwie.

Uroczystość podpisania umów odbędzie się dziś, 13 grudnia. Stypendia wręczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem głównym pomocy materialnej dla studentów zamieszkujących na terenie naszego województwa i uczących się na lubuskich uczelniach jest wsparcie młodych Lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa poprzez:

  • zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem;
  • zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach;
  • zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników;
  • zachęcenie studentów do współpracy z przedsiębiorcami z terenu województwa;
  • wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów;
  • tworzenie wizerunku województwa oraz jego promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego.

Stypendium motywujące wynosi 600 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku, wypłacane w 3 transzach.

15 listopada Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził rekomendację Komisji Stypendialnej i przyznał stypendia 45 studentom kierunków: automatyka i robotyka, biotechnologia, biznes elektroniczny, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, inżynieria danych, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Źródło: lubuskie.pl

KMB

 
To nie ilość lat w twoim życiu się liczy, ale ilość życia w przeżytych latach. [Abraham Lincoln]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u