O sytuacji kobiet w regionie

19 listopad 2019
Autor: 
O sytuacji kobiet w regionie Adobe Stock

Po raz kolejny obradowała Wojewódzka Rada Kobiet. Tym razem pani zapoznały się z diagnozą dotyczącą sytuacji kobiet w Polsce i regionie lubuskim. Informacje te dotyczyły zarówno sytuacji demograficznej, jak i ekonomicznej, społecznej i politycznej.

Zaprezentowane zostały także działania urzędu marszałkowskiego na rzecz kobiet. Obradom przewodniczyła Zofia Szozda. W spotkaniu udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak.

O sytuacji demograficznej kobiet mówiła Iwona Gościcka – zastępca kierownika ds. badań regionalnych Lubuskiego Urzędu Statystycznego. Prognoza nie jest optymistyczna w 2050 roku liczba kobiet zmniejszy się o 17 proc. Obecnie w Lubuskiem na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet. Średnia wieku Lubuszanek to 42 lata. Jednak coraz więcej kobiet w regionie przekroczyło już 60 rok życia. Spada więc liczba kobiet w wieku produkcyjnym. Obecnie 47 proc. jest aktywnych zawodowo. 15 proc. niepracujących to kobiety uczące się. 19 proc. nie pracuje poświęcając się obowiązkom zawodowym. Polska ma wysoki odsetek kobiet na wysokich stanowiskach – to 43%. To jeden z najwyższych poziomów w Europie i tendencja jest rosnąca. Niepokojące są dane dotyczące wynagrodzenia. Uposażenie kobiet stanowi 84% uposażenia mężczyzn. W ciągu roku oznacza to, że od 4 listopada kobiety pracują za darmo!

O pozycji kobiet w polityce regionalnej i ogólnopolskiej mówiła zastępca dyrektora departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL Magdalena Balak-Hryńkiewicz. Obecnie w Lubuskiem mamy 13 kobiet – włodarzy na 82 gminy. 37% radnych gmin to kobiety, 22% to radne powiatu i 33% to radne województwa. Co ciekawe, wśród kadry zarządzającej urzędu marszałkowskiego 44 proc. to panie. Jeżeli chodzi o arenę ogólnopolską, to w sejmie zasiada kobiet, w senacie 25 proc.

O działaniach promocyjnych urzędu marszałkowskiego oraz możliwościach wsparcia mówili: dyrektor departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Joanna Malon, dyrektor departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska, kierownik wydziału promocji ochrony zdrowia Ewa Jaske, kierownik w departamencie infrastruktury społecznej Bogusław Zaraza oraz dyrektor departamentu PROW Arkadiusz Dąbrowski.

Źródło: lubuskie.pl

KMB

 
To nie ilość lat w twoim życiu się liczy, ale ilość życia w przeżytych latach. [Abraham Lincoln]Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u