ENERIS odbierze odpady od mieszkańców Ośna Lubuskiego

07 luty 2017
Autor: 

ENERIS Surowce S.A. od 1 lutego bieżącego rokuodbiera odpady komunalne – zmieszane, segregowane i wielkogabarytowe – od łącznie ponad 5 tysięcy mieszkańcówmiasta i gminy Ośno Lubuskie.

Przetarg ogłoszony przez gminę Ośno Lubuskie na odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy w okresie od 1lutego 2017 do 28lutego 2018wygrałgorzowski oddział ENERIS Surowce S.A. Spółka będzie przez najbliższe13 miesięcy odpowiedzialna za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – łącznie od ponad5 tysięcy osób. Wszystkie odpady będą przekazywane do regionalnej instalacji przetwarzania w Długoszynie.

Zbiórka selektywna

Poza odbiorem odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych oraz wielkogabarytowych,ENERIS Surowcerealizujena tereniemiasta i gminy Ośno Lubuskiezbiórkę selektywną. Mieszkańcy proszeni są o sortowanie odpadów do odpowiednich pojemników (osiedla wielorodzinne i domy jednorodzinne)oraz worków (domy jednorodzinne), dostarczonych przez pracowników spółki:

  • odpady zmieszane - pojemnikczarny bądź zielony
  • tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty
  • papier - pojemnik/worekniebieski
  • szkło - pojemnik/worek zielony
  • odpady biodegradowalne - pojemnik brązowy, pojemnik czarny lub zielony jest dopuszczalny pod warunkiem jego oznakowania np. naklejką.

Harmonogram, zgodnie z którym realizowana jest zbiórka odpadów zmieszanych, segregowanych oraz wielkogabarytowych dostępny jest na stronie www.grupa-eneris.pl/nasze-uslugi/dla-mieszkancow/. Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki można uzyskać pod numerem infolinii ENERIS Surowce: 801 00 38 38. Kwietniowa akcja informacyjna

Na początku kwietnia pracownicy ENERIS w ramach rutynowej zbiórki przekażąmieszkańcom oraz podmiotom z terenu gminy i miasta Ośno Lubuskie ulotki zawierające najważniejsze informacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów. Akcja ma na celu kształtowanie wśród mieszkańców pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, jaką jest świadome, właściwe sortowanie odpadów.

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jej głównym celem jest osiągnięcie pozycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu zasobami i energią w gminach i przedsiębiorstwach. Zadanie to realizuje poprzez oferowanie sprawdzonych rozwiązań wynikających ze współpracy z renomowanymi firmami technologicznymi, ale także angażuje się i posiada potencjał do budowy innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb partnerów.

Od 1 lutego 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem spółekAltvater Piła, ZGOK Balin, MPO Jaworzno oraz właścicielem ECU Jaroszów i ENERIS Recycling. ENERIS Surowce S.A. ma ambicje łączyć tradycje oferowania najwyższej jakości usług dla środowiska z nowoczesnym technologicznie i ekonomicznie podejściem do odzyskiwania zasobów. 

źródło:grupa-eneris.pl

KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u