Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lubuskich lasach

19 czerwiec 2019
Autor: 
Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lubuskich lasach Redakcja/Zdjęcie poglądowe

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich, każdy może wybrać się do lasu na spacer lub w inny sposób aktywnie spędzać w nim czas. Niestety człowiek nie zawsze potrafi uszanować wiele lat ciężkiej pracy leśników oraz samej natury - celowo podkładając ogień. 

To właśnie człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów. Umyślne podpalenia, wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. Z racji na brak opadów oraz wysokie temperatury powietrza, w lubuskich lasach został wprowadzony III - najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, m.in. paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów. Wilgotność ściółki w lubuskich lasach jest obecnie porównywalna do wilgotności kartki papieru. 

Aby uniknąć pożarów w lasach, apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  2. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  3. palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
  4. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
  5. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
  6. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 - brak zagrożenia,
I - zagrożenie małe,
II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych,

Numery alarmowe: 998, 112

Na podstawie: straz.gov.pl

MB

 
Jesteś na tyle interesujący, na ile głębokie są twoje zainteresowania.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u