Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

22 wrzesień 2016
Autor: 

Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej zapraszają na konferencję naukową na temat: Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Konferencja odbędzie się 28 września 2016 r. (środa) o godz. 9.30 w Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15.

Zakres problematyki konferencji dotyczy:

  • wielonarodowej i wielokulturowej spuścizny miasta;
  • współczesnej polityki społecznej, gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej miasta;
  • funkcji i relacji między władzą a mieszkańcami;
  • uczestnictwa mieszkańców w życiu zbiorowym i budowaniu społeczności lokalnej;
  • konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego, przemian demograficznych dla mieszkańców miasta;
  • specyfiki zabytkowego środowiska kulturowego, zachowania tradycji miejsca, ochrony krajobrazu kulturowego, jego rewaloryzacji i rewitalizacji,
  • urbanistyki i architektury – historii rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta, nowych inwestycji,
  • wskazania optymalnego kierunku dalszego rozwoju Zielonej Góry.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-09.45 Otwarcie konferencji: dr hab. Bogumiła Burda, mgr Leszek Kania, prof. dr hab. Dariusz Dolański, dr hab. Robert Skobelski

9.45-10.15 prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) Uwarunkowania rozwoju powiększonej Zielonej Góry po połączeniu miasta z gminą

10.15-13.15 - obrady w sekcjach

Sekcja I - Sala witrażowa

10.15 – 10.30 dr hab. Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii) Zielonogórscy protestanci wobec narodowego socjalizmu 1933-1939.

10.30 - 10.45 dr Sylwester Woźniak (Polskie Towarzystwo Historyczne) Powstanie i kształtowanie się społeczności greckokatolickiej w Zielonej Górze w latach 1947-1989.

10.45 – 11.00 mgr Grzegorz Wanatko (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) Cerkiew greckokatolicka w Zielonej Górze. Nowy obiekt w przestrzeni miasta.

11.00 - 11.15 mgr Magdalena Kulczyk (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) Zielona Góra – miasto przemysłowe, handlowe czy miasto-ogród? Kierunki rozwoju miasta w końcu XIX i na początku XX wieku.

11.15 – 11.30 dr Longin Dzieżyc (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) Zielona Góra między przeszłością a przyszłością – obraz miasta prezentowany przez MZL w Zielonej Górze.

11.30 – 12.00 - przerwa kawowa

12.00 – 12.15 dr hab. Robert Skobelski (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) Pierwsze lata polskiej Zielonej Góry (1945-1950).

12.15 – 12.30 dr Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) Ludność i infrastruktura miasta Zielona Góra w l. 80. XX wieku.

12.30 – 12.45 mgr inż. Robert Zielonka (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) Demografia jako główny czynnik rozwoju miasta Zielona Góra i rynku nieruchomości w latach 1945-1989.

12.45 – 13.00 mgr Mariusz Jaśkowiak (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) Las w gospodarce powojennej Zielonej Góry.

13.00 – 13.15 mgr Łukasz Brodziak (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji) Podstawy prawne funkcjonowania klubów radnych oraz kół radnych w Radzie Miasta Zielonej Góry.

13.30 - 14.15 – lunch

Sekcja II - Ekspozycja winiarska (Muzeum Wina)

10.15 – 10.30 dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii) Winiarze lubuscy jako składnik kulturowego krajobrazu Ziemi Lubuskiej.

10.30 - 10.45 dr Arkadiusz Cincio (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) Winiarstwo lubuskie po 1989 r.

10.45 – 11.00 dr Barbara Bielinis-Kopeć (Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków) Zabytki związane z winiarską tradycją Zielonej Góry. Problematyka adaptacji do nowych funkcji na wybranych przykładach.

11.00 – 11.15 mgr Natalia Gorzkiewicz (Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.) Browar Nowa Sól jako część browaru Zielona Góra.

11.15 – 11.30 dr Grzegorz Biszczanik (Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry "Winnica") Zielona Góra w ikonografii dawnych kart pocztowych pierwszego powojennego piętnastolecia.

11.30 – 12.00 - przerwa kawowa

12.00 – 12.15 dr Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii)

12.15 – 12.30 dr Alina Polak (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) Działalność Uniwersytetu Ludowego w Zielonej Górze w latach 1918-1921.

12.30 - 12.45 mgr Barbara Grocholska (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) Obraz Zielonej Góry w powojennych wspomnieniach jako kierunek edukacji regionalnej.

12.45 – 13.00 mgr Danuta Nowak (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) Edukacja historyczna w zielonogórskich szkołach średnich po 1945 roku.

13.00 – 13.15 dr Agnieszka Szczap, mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii) Zielonogórski Szlak Kobiet.

13.15 – 13.30 dr Izabela Korniluk (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) Przyszłość Zielonej Góry leży na „Winnicy”. Działalność Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica” w latach 2014-2016.

13.30 - 14.15 – lunch

***

14.15 – 15.30 Sala witrażowa Workshop i dyskusja – prowadzenie prof. dr hab. Czesław Osękowski

15.30 Zakończenie konferencji

Uniwersytet Zielonogórski

 

KMB

 
To nie ilość lat w twoim życiu się liczy, ale ilość życia w przeżytych latach. [Abraham Lincoln]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u