Wspólne szkolenie w Kosowie (ZDJĘCIA)

13 luty 2017
Autor: 
st. szer. Andrzej Kuś

Kompania manewrowa XXXV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie wzięła udział w treningu Cordon & Search przeprowadzonym wspólnie z amerykańskimi żołnierzami.

4 lutego 2017 r. w bazie Camp Vrelo żołnierze 2 plutonu kompanii manewrowej doskonalili procedury Cordon & Serch, czyli ochrony, obrony i przeszukiwania obiektów. W oparciu o infrastrukturę i obiekty szkoleniowe bazy tzw. rejon zurbanizowany żołnierze mogli ćwiczyć w zróżnicowanych warunkach terenowych, atmosferycznych i dobowych.

W ramach praktycznego działania żołnierze plutonu polskiego i amerykańskiego ćwiczyli przeszukiwanie miast oraz wejście i przeszukanie pojedynczego budynku. Ćwiczenie charakteryzowało się dużą dynamiką i realizmem. Scenariusz zajęć zakładał kilka różnych sytuacji do rozwiązania. Żołnierze musieli zabezpieczyć wyznaczony sektor działań w terenie zurbanizowanym, przeszukać budynki, ująć terrorystów, a także opanować wyznaczoną infrastrukturę oraz wykonać procedury uwolnienia przetrzymywanych osób. Wspólny trening miał na celu usprawnienie oraz ujednolicenie działań i procedur podczas sojuszniczych akcji w rejonie misji.

Amerykanie wysoko ocenili wyszkolenie polskich żołnierzy, a także wyrazili zadowolenie z osiągniętych celów szkoleniowych. Uzyskane w toku zajęć doświadczenia oraz wnioski przyczynią się do dalszego doskonalenia umiejętności żołnierzy wchodzących w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód MNBG-E (Multinational Battle Group-East), w składzie której działają polscy żołnierze.

Tekst: por. Kamila Makowiecka-Fijołek

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u