Nadodrzański Oddział SG w liczbach

27 styczeń 2020
Nadodrzański Oddział SG w liczbach Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w 2019 roku ponad 5 900 osób w tym 4 843 cudzoziemców w związku z nielegalną migracją. W 2019 przeprowadzono również ponad 7 tys. kontroli legalności pobytu oraz ponad 800 kontroli zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.

W całym 2019 roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 5947 osób, w tym 4843 za nielegalną migrację. Wśród zatrzymanych cudzoziemców przeważali obywatele Ukrainy, Rosji, Gruzji.

W 2019 roku funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału przeprowadzili 7 284 kontrole legalności pobytu na terytorium Polski. Na terenie służbowej odpowiedzialności Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej tj. w województwach lubuskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim zobowiązano do powrotu w tym okresie 3 512 cudzoziemców. Obcokrajowcy, którzy najczęściej naruszali przepisy pobytowe w naszym kraju to obywatele Ukrainy, Gruzji i Rosji. W większości przypadków zatrzymani cudzoziemcy nie posiadali wymaganych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski.

W całym 2019 roku funkcjonariusze SG przeprowadzili również 826 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, którymi objęto 23 562 obcokrajowców. W wyniku tych działań ustalono, że 1975 obywateli państw trzecich wykonywało pracę niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Funkcjonariusze NoOSG wydali również w portach lotniczych 148 decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Główną przyczyną wydania decyzji o odmowie wjazdu do naszego kraju był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego.

Dodatkowo funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 572 osoby, które poszukiwane były przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania. Zatrzymano również 110 cudzoziemców oraz 7 Polaków, którzy posługiwali się fałszywymi dowodami osobistymi, paszportami, wizami, dowodami rejestracyjnymi, czy też podrobionymi odbitkami stempli kontroli granicznej.

W 2019 roku w lotniczych przejść granicznych w Poznaniu-Ławicy, we Wrocławiu-Strachowicach oraz w Zielonej Górze-Babimoście funkcjonariusze SG odprawili blisko 2,9 mln podróżnych. Natomiast funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych na tych lotniskach 35 razy podejmowali interwencje wobec pozostawionych bez opieki bagaży. Ci sami funkcjonariusze interweniowali również 41 razy w stosunku do żartujących na temat bomby oraz agresywnych i nietrzeźwych pasażerów.

Żródło: mjr SG Joanna Konieczniak Rzecznik Prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u