Ponad 200 tys. zł dla uniwersyteckich kół naukowych

09 sierpień 2021
Autor: 
Ponad 200 tys. zł dla uniwersyteckich kół naukowych Redakcja

Samorząd województwa wspiera koła naukowe na lubuskich uczelniach. Marszałek Elżbieta Anna Polak podpisała umowę na przekazanie dotacji w wysokości 211 tys. zł Uniwersytetowi Zielonogórskiemu.

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła, że samorząd województwa przygotował specjalny program „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”. Jak podkreślała, program został napisany wspólnie z uczelniami, szczególnie z Uniwersytetem Zielonogórskim, który jest fundamentem szkolnictwa wyższego w naszym regionie, ale także z pracownikami Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. i Collegium Polonicum. - Program ten realizujemy kierując do naszych uczelni granty na stypendia. W tej perspektywie, w ramach EFS mieliśmy specjalne granty w wysokości 5 tys. zł dla studentów, którzy próbują wziąć sprawy w swoje ręce i uruchamiają działalność gospodarczą – mówiła marszałek.

Te doświadczenia pozwalają przygotować się na kolejną perspektywę 2021-2027. Potencjał tkwi w kołach naukowych działających na lubuskich uczelniach. - Dostrzegliśmy potrzebę wsparcia studentów działających w kołach naukowych. Środkami będzie dysponowała uczelnia, a koła naukowe będą mogły wykorzystać granty na swoją działalność, specjalne projekty, które same przygotują w zakresie poprawy atrakcyjności kształcenia, w zakresie komercjalizacji badań. W ten sposób studenci przygotują się do sięgania po środki unijne. W ramach naszego EFS w nowej perspektywie będzie bardzo dużo środków skierowanych na badania, na wzmocnienie kadry i potencjału intelektualnego naszych uczelni – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Prof. Marcin Mrugalski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego podkreślał, że młodzież w obecnych czasach jest bardzo aktywna, zachwycona innowacjami. – Liczymy na to, że zaktywizujemy młodzież do wykorzystania tej subwencji, a w przyszłości utworzenia własnych firm, które dla dobra naszego regionu będą roziwjać gospodarkę - wyjaśnił. Profesor podziękował za bardzo udaną współpracę samorządu z uczelnią. Wspomniał o stypendiach dla studentów oraz programie realizowanym od 5 lat dotyczącym podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Prof. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego podkreślała, że uczelnia ma już spore doświadczenie jeśli chodzi o konkursy dla studentów. Obecnie realizowane są 3 projekty. Kończy się „Klakson – impuls do innowacji”. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na II edycję tego konkursu. - Będziemy oceniać wnioski pod względem możliwości ich komercjalizacji, ale również promocji uniwersytetu i podnoszenia jakości kształcenia. Przede wszystkim chcemy aktywizować naszych studentów i umożliwić im, aby prowadzone przez nich badania odbijały się pozytywnie na możliwości tworzenia prototypów, zgłaszania wynalazków, czy też wyceny ich własności intelektualnej – przekonywała.

Dotacje, to kolejny przykład wsparcia samorządu dla rozwoju szkolnictwa wyższego. Dzięki temu - jak podkreślał Sebastian Ciemnoczołowski – Radny Województwa Lubuskiego - udało się utworzyć różne kierunki na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym tak ważny kierunek lekarski, który ukończyli już pierwsi absolwenci. - Samorząd wspierał studentów w ramach stypendiów naukowych, a dziś przekazuje dotacje na koła naukowe. Z racji coraz mniejszej liczy studentów, warto postawić na jakość kształcenia – dodał radny.

Samorząd województwa wspiera rozwój szkolnictwa wyższego w regionie, m. in. poprzez stypendia dla studentów i dotacje dla uczelni na wsparcie funkcjonowania kierunków czy granty dla naukowców.

Nowym instrumentem wsparcia, zainicjowanym w roku 2021 są dotacje dla uczelni na wsparcie kół naukowych. Na UZ funkcjonuje ponad dwieście kół naukowych, na AJP działa siedemnaście kół naukowych, dwa na ZWKF AWF jedno koło na CP, tj. Studencka Poradnia Prawa, zrzeszająca ok. 30 studentów. Zarząd Województwa, rozdzielił kwotę 250 tys. między lubuskie uczelnie publiczne, kierując się algorytmem uwzględniającym ilość studentów i kół naukowych w danej szkole wyższej.

Uchwałą zarządu województwa w sprawie przyznania dotacji na wsparcie kół naukowych dla uczelni publicznych podjęto decyzję o dofinansowaniu:

Uniwersytet Zielonogórski – 211 500,00 zł,

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – 28 000,00 zł,

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) – 7 000,00 zł,

Collegium Polonicum – 3 500,00 zł.

Dotacje mają wzmocnić proces komercjalizacji wyników badań i transferu wiedzy m.in. poprzez wsparcie kół naukowych, których wyniki badań będą komercjalizowane np. poprzez tworzenie start-upów oraz realizujących praktyczne projekty na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

W przyjętym w roku 2018 dokumencie „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”, wypracowanym razem z uczelniami, przeprowadzono pogłębioną diagnozę potrzeb i deficytów lubuskich uczelni oraz wyznaczono 3 strategiczne kierunki działań:

1. Kierunek: Atrakcyjne kształcenie, czyli koncentracja na tworzeniu atrakcyjnej oferty dydaktycznej i wsparcie dla studiujących.

2. Kierunek: Wysokiej jakości nauka, czyli wzmacnianie potencjału naukowego lubuskich naukowców i pozycji uczelni.

3. Kierunek: Komercjalizacja badań i wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli tworzenie warunków do rozwoju innowacji i zwiększenia transferu technologii oraz zacieśnianie współpracy na linii uczelnie-biznes.

Przeczytaj także: 120 nowych lekarzy w lubuskich szpitalach

NL LOGO Z LINIAJesteś w centrum wydarzeń? Zrobiłeś zdjęcie lub nagrałeś film? Wyślij to do nas na #dodajto lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u