Nad Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zawisła wiecha

24 wrzesień 2019
Nad Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zawisła wiecha lubuskie.pl

To kolejny ważny moment na drodze do utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. 24 września br. odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy na powstającym obiekcie.

Dzięki determinacji marszałek Elżbiety Anny Polak powstanie pierwszy w regionie wysokospecjalistyczny szpital dla dzieci. - 10 lat starań, olbrzymie problemy i wiele barier do pokonania, ale przez ten czas mogliśmy na siebie liczyć – mówiła marszałek.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przypomniała, że pierwszy etap utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka odbył się podczas komitetu sterującego. – W czasie posiedzenia trzeba było przegłosować ministra zdrowia. To było niezwykle ważne, wówczas solidarność wszystkich samorządów, marszałków z całej Polski pomogła nam na początku tej inwestycji. Gdyby nie ta solidarność samorządów, dziś nie bylibyśmy w tym miejscu. To inwestycja o wielkim znaczeniu dla naszego lubuskiego środowiska, takiego wykluczonego przez wiele lat z obszaru ochrony zdrowia. Byliśmy najbardziej zadłużeni w Polsce. Odrobiliśmy lekcje i jesteśmy najmniej zadłużeni - jesteśmy na pierwszym miejscu, jesteśmy liderem w tych bardzo trudnych czasach dla polskiej ochrony zdrowia. Można powiedzieć, że w tych dramatycznych czasach - my budujemy. Stać nas na to, bo zapanowaliśmy nad złą sytuacją. Wszystkie nasze jednostki się bilansują, mamy bardzo dobre wyniki finansowe, kupujemy sprzęt wysokospecjalistyczny i dzięki temu możemy zyskać na lepszych procedurach medycznych. Bez wysokospecjalistycznego sprzętu nie mielibyśmy lepszych kontraktów – mówiła marszałek.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że mamy już szpital uniwersytecki i kierunek lekarski. Kamień milowy – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka pozwoli nam na wykonanie remontów i modernizacji kolejnych szpitalnych oddziałów, które czekają już na to bardzo długo.

Marszałek zaznaczyła, że na pierwszym miejscu postawiono zdrowie i życie dzieci oraz mam. - Robimy to dla lubuskich kobiet, pragniemy zapewnić okołoporodową opiekę na europejskim poziomie. To się musiało już zdarzyć, bo w takich warunkach, jak do tej pory funkcjonuje położnictwo i ginekologia, leczenie jest nie do zaakceptowania przez nas, lubuskie kobiety – mówiła marszałek.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podziękowała za wspólne działania i zaangażowanie. Prosiła, aby kolejnym krokiem było zadbanie o to, aby w środku te standardy również były europejskie. - Zadbajmy o sprzęt, a przede wszystkim o lekarzy. 85 studentów kierunków lekarskich podpisało umowy stypendialne, cywilno-prawne. Sami, dobrowolnie wybrali region lubuski. Po ukończeniu studiów chcą tutaj pracować i wielu z nich wybiera specjalizację pediatryczną, a lekarzy tej specjalizacji brakuje. OIOM dziecięcy, którego nie mamy w całym województwie, plus wysokospecjalistyczne oddziały dedykowane tylko dla dzieci, to jest naprawdę wielka sprawa – dodała marszałek.

Na koniec marszałek powiedziała: - Jak nadchodzi moment zawieszenia wiechy, to nie ma już zagrożenia. Wierzę prezesowi, że za rok wejdziemy tu do środka, żeby podziwiać sale i oddziały. I będzie to czas, aby świętować, że nam się udało. Za rok spotykamy się tu i wchodzimy do tych sal.

Prezes szpitala uniwersyteckiego Marek Działoszyński podkreślał, że mija rok od kiedy wbito łopaty pod tę inwestycję. – To spełnienie wielu lat oczekiwań na poprawę warunków pracy oraz warunków leczenia, jest szansą dla matek i dzieci na komfortowe warunki leczenia. To bardzo duża inwestycja, która powstaje dzięki mocnemu zaangażowaniu środków europejskich. One same by się tu nie pojawiły. To starania wielu osób, to negocjacje z komisją europejską, pozyskanie środków, a później dokładanie także środków z budżetu województwa. Dziękuję, że samorząd docenia potrzebę rozwoju służby zdrowia - mówił prezes szpitala uniwersyteckiego.

Senator Waldemar Sługocki zaznaczył, że inwestycja ta współfinansowana jest ze środków europejskich i to w dość znaczącej kwocie. Blisko 76 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu regionalnego dla województwa lubuskiego. - Cieszę się, że samorząd województwa na czele z marszałek Elżbietą Anną Polak wykazał się determinacją i odwagą. To, co się działo wówczas, gdy podejmowano tę decyzję, na rynku nie napawało optymizmem. Każde kolejne postępowania przetargowe były coraz droższe - mówił. Senator podziękował także prezesowi firmy oraz pracownikom za to, że sprawnie i szybko realizują inwestycję.

Marek Morawski – prezes Mostostal Zabrze GPBP S.A. podkreślał, że zakończono pierwszy ważny etap inwestycji. - Wieszanie wiechy to moment świętowania. Dziękuję, że naszej firmie zostało powierzone to zadanie. Życzę, aby ten obiekt służył jak najlepiej społeczności lubuskiej. Deklaruję, że termin zakończenia prac nie jest zagrożony i czeka nas rok żmudnej pracy. Teraz całe nasze wysiłki skupią się na wykończeniu i robotach wewnętrznych - mówił prezes Mostostalu.

Koszt Inwestycji to ponad 112 mln zł. Szpital buduje firma Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Celem utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest zapewnienie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem rozumiane jako opieka medyczna nad kobietą ciężarną, opieka okołoporodowa nad matką i noworodkiem oraz opieka pediatryczna nad dziećmi w wieku 0-18 lat.

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stworzy również nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie. Dodatkowo:

- poprawi się jakość leczenia poprzez dostęp do różnego rodzaju specjalistów

- leczenie dzieci i matek skoncentruje się w jednym budynku

- poprawi się wykorzystanie aparatury medycznej poprzez skumulowanie sprzętu dla dzieci wysokiej klasy w jednym miejscu

- pojawi się możliwość przeniesienia oddziałów leczących dzieci (Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej) ze starych budynków do jednego budynku, przez co uwolnione zostaną miejsca na potrzeby oddziałów dla dorosłych.

Powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przyniesie również inne wymierne korzyści dla Szpitala poprzez:

- spełnienie przez Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urologii oraz przez Oddział Położniczy i Ginekologiczny obowiązujących norm zgodnych z rozporządzeniem MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- zapewnienie właściwej opieki medycznej dla dzieci i utworzenie oddziału intensywnej terapii pediatrycznej

- lokalizację wszystkich oddziałów pediatrycznych w jednym miejscu, która ze względu na specyfikę intensywnej terapii dziecięcej stworzy możliwości korzystania z pomocy wielu specjalistów z różnych dziedzin np.: pediatrii, chirurgii dziecięcej, neurologii, nefrologii, hematoonkologii, urologii dziecięcej

- skupienie specjalistycznych oddziałów pediatrycznych zapewniających kompleksową opiekę nad dzieckiem w jednym miejscu pozwoli na odseparowanie od oddziałów, gdzie przybywają dorośli i wpłynie na wysoki standard leczenia

- stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno – zabiegowej spełniającej najwyższe standardy dla nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego

- zwiększenie liczby łóżek dla specjalności pediatrycznych

- podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych

- ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki pediatrycznej oraz zmniejszenie obecnie dużej liczby migracji poza województwo na leczenie specjalistyczne

- poprawę standardów leczenia i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury, co pozwoli na rozszerzenie wykonywanych procedur wielospecjalistycznych dla dzieci, takich jak hematologia dziecięca, diabetologia dziecięca oraz onkologia dziecięca.

Budowa Centrum stworzy również nowoczesną bazę naukowo – dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka - kalendarium

28 grudnia 2016 r. - umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej

01 czerwca 2017 r. - ogłoszenie pierwszego przetargu (unieważniony z powodu wpłynięcia dwóch ofert przekraczających znacząco kwotę, jaką dysponował szpital)

29 stycznia 2018 r. - ogłoszenie drugiego przetargu

6 kwietnia 2018 r. - dofinansowanie inwestycji z budżetu województwa kwotą 20.271.575 zł .

13 kwietnia 2018 r. - rozstrzygnięcie przetargu - wybór wykonawcy.

15 maj 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą tj. firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.

17 września 2018 r. – uzyskania pozwolenia na budowę

23 września 2018 r. – uroczyste rozpoczęcie budowy i podpisanie Aktu Erekcyjnego

do 30 października 2020 r. przewidywana data zakończenia robót budowlanych.

2021 r. – przyjęcie pierwszych pacjentów

Łączna wartość projektu wynosi 112 292 675,00 zł, z czego 112 135 435,00 zł ma charakter kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie projektu wynosi 78 196 759,97 zł, dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego to blisko 26 mln zł.

Źródło: lubuskie.plRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u