Ponad 3,2 mln zł na wsparcie przedszkoli

01 październik 2019
Ponad 3,2 mln zł na wsparcie przedszkoli Pixabay

1 października br. zarząd województwa zatwierdził wyniki konkursu dotyczącego poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Wybrano 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 3,2 mln zł. Ze wsparcia skorzystają przedszkola z Zielonej Góry, Gubina, Żagania i Santoka.

- Poprawa infrastruktury w zakresie edukacji to najlepiej wydane pieniądze - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W ramach projektów zostanie utworzonych 238 miejsc wychowania przedszkolnego, 45 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje, 626 dzieci zostanie objętych dodatkowymi zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne.

Celem głównym projektów jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, wydłużenie godzin pracy OWP oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Konkurs dotyczył Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zobacz listę przedszkoli, które otrzymały wsparcie

Źródło: lubuskie.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u