Przysięga w Czarnej Dywizji (ZDJĘCIA)

03 czerwiec 2016
Autor: 
chor. Rafał Mniedło

Po blisko miesięcznym przeszkoleniu, w piątek 3 czerwca w Krośnie Odrzańskim słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 320 elewów II turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

Żołnierze wypowiedzieli następujące słowa: "Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg."

W uroczystości zorganizowanej przez 5 Kresowy batalion saperów (5Kbsap) uczestniczyli żołnierze służby przygotowawczej szkolący się dotychczas w trzech jednostkach wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) tj.: 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10BKPanc) w Świętoszowie, 23 Śląskim pułku artylerii (23Spa) w Bolesławcu oraz 5Kbsap w Krośnie Odrzańskim.

Uroczysty apel ze złożeniem przysięgi wojskowej przeprowadzony został na centralnym placu Krosna Odrzańskiego, Pl. Św. Jadwigi Śląskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dowódcy i żołnierze jednostek 11LDKPanc oraz innych służb mundurowych, ale przede wszystkim rodziny, najbliżsi i przyjaciele żołnierzy-elwów służby przygotowawczej, którzy do Krosna przybyli z różnych zakątków naszego kraju, oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta.

żródło: 11LDKPanc

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u