Książę pruski zebrał ponad 8.500 euro na rzecz Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. W sobotę odbierze honorową odznakę

15 listopad 2019
Gmina Zabór

Przyjaciel regionu lubuskiego, pruski książę Franz Friedrich Prinz von Preussen zebrał ponad 8.500 euro w ramach jubileuszu swoich 75 urodzin. Pieniądze przekaże w sobotę na rzecz Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Jego wizyta będzie też okazją do wręczenia mu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, przyznanej przez Sejmik.

Franz Friedrich Prinz von Preussen urodził się w dawnym Grünbergu i na początku swojego życia mieszkał krótko w Zaborze. Województwo Lubuskie to jego rodzinne strony, dlatego często pełni rolę gościa honorowego podczas ważnych wydarzeń regionalnych, jak Święto Województwa Lubuskiego. Zaangażował się też w promocję lubuskich zamków, pałaców i dworów podczas Przystanku Woodstock w 2017 r.

Książę angażuje się też w organizowanie wsparcia na rzecz lubuskich jednostek. W latach 2018 i 2019 Województwo Lubuskie otrzymało 256 elektrycznych łóżek szpitalnych oraz wyposażenie szpitalne, których darczyńcą była Komandoria Zakonu Johanitów ze Szwajcarii. Odbiorcą darów były lubuskie szpitale: Szpital Wojewódzki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Darczyńca pokrył również koszty transportu darów ze Szwajcarii do Województwa Lubuskiego.

Dzięki inicjatywie Franza Friedricha Prinza von Preussen, Muzeum Ziemi Lubuskiej wzbogaciło swoje zbiory o obraz olejny Cesarzowej Herminy z roku 1930/32, namalowany w pałacu w Zaborze przez Raffaela Schustera Woldana. Ten cenny dar został przekazany podczas uroczystości otwarcia reprezentacyjnej Sali Kryształowej w Pałacu w Zaborze w grudniu 2017 r. Friedrich Prinz von Preussen był gościem honorowym tej uroczystości ze względu na powiązania rodzinne z tym historycznym miejscem.

Biorąc pod uwagę te zasługi, Sejmik Województwa przyznał Księciu Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Książę odbierze ją w sobotę o godz. 16:00 na zamku w Zaborze, z rąk wicemarszałka Łukasza Poryckiego.

Podczas obchodów jubileuszu swoich 75 urodzin, Książę zebrał kwotę 8.500 euro, którą zamierza przy tej okazji przekazać na zakup sprzętu sportowego dla dzieci z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Źródło: lubuskie.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u