Masz Głos

21 wrzesień 2016
Autor: 

Akcja Masz Głos wspiera mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi.

Przypomina, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje się wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 1700 grup, organizacji i instytucji z ponad 850 gmin w całej Polsce.

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Kto i jak może wziąć udział w akcji?

Do akcji zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Aby wziąć udział w akcji należy zarejestrować się na maszglos.pl. Udział w akcji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny do nowej edycji akcji jest otwarty do 30 września.

Co oferuje udział w akcji?

  • Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu akcji, np. w planowaniu i realizacji działań
  • Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)
  • Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski
  • Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami
  • Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne
  • Szansę na zdobycie minigrantu
  • Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie.

Jak przebiega akcja?

Mieszkanki i mieszkańcy, którzy postanawiają ulepszyć fragment swojego otoczenia rejestrują się na maszglos.pl i biorą udział w szkoleniu inauguracyjnym. Angażują do współpracy większe grono mieszkańców i mieszkanek oraz władze lokalne. Przeprowadzają diagnozę lokalną i organizują spotkania, podczas których planują przyszłe działania. Przez cały rok korzystają ze wsparcia koordynatorów i koordynatorek oraz ekspertów i ekspertek akcji. Zamawiają publikacje edukacyjne i promocyjne. Podczas kolejnych szkoleń i spotkań regionalnych oraz ogólnopolskich spotykają się z innymi uczestnikami i uczestniczkami akcji z całej Polski. Wszyscy mają szanse na zdobycie nagrody Super Samorząd!

Przykłady działań uczestników akcji z poprzednich lat

Zespół biblioteki w Kazimierzy Wielkiej zaprosił mieszkańców i mieszkanki do decydowania o tym, jak uczynić ją dostępną i atrakcyjną dla wszystkich. Mieszkańcy zgłosili swoje potrzeby i pomysły m.in. za pomocą ankiety i karteczek przyczepianych do tablicy wystawianej w bibliotece, w szkole i podczas festynów. Pomysły rozwiązania najbardziej palących problemów wypracowano podczas warsztatów z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli biblioteki, władz lokalnych oraz mieszkanek i mieszkańców. Dzięki udziałowi w akcji biblioteka dopasowała swoją ofertę do potrzeb mieszkańców!

Mieszkańcy i mieszkanki Zgierza zainspirowani przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, doprowadzili do wprowadzenia w ich mieście budżetu obywatelskiego (BO). Pomysł wsparli radni, a prezydent powołał zespół ds. BO. Młodzieżowa Rada Miasta i Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowały warsztaty pisania projektów, które mieszkańcy zaprezentować mogli podczas Rynku Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. W efekcie w pierwszej edycji BO złożono aż 100 wniosków, a mieszkańcy, zachęceni do współdecydowania o sprawach gminy, włączyli się w ewaluację BO. Mieszkańcy mogą decydować o publicznych pieniądzach, mają wpływ na lokalne wydatki! Pieniądze są wydawane na realne potrzeby mieszkańców!

Dzięki Młodzieżowej Radzie Gminy mieszkańcy i mieszkanki Płużnicy wspólnie opracowali koncepcję zagospodarowania plaży, a rada gminy zrealizowała inwestycję zgodnie z ich pomysłami. Poza nawiezieniem czystego piasku, zbudowano siłownię na powietrzu i plac zabaw. Wydzielono miejsce do kąpania dla małych dzieci, postawiono piękny pomost i ławki ze stołami dla miłośników grillowania. Wokół plaży pojawiły się lampy oraz kosze na śmieci, wytyczono też ścieżkę dla rowerów i pieszych oraz parking. Dzięki działaniom w ramach akcji mieszkańcy i mieszkanki zyskali miejsce do spędzania wolnego czasu! Członkinie grupy ADSUM z Chomiąży, wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami wsi oraz przedstawicielami władz (wójtem, radnymi i sołtysami) ożywiły wiejską świetlicę i zaadoptowały ją na miejsce zabaw dla dzieci. Dokonały tego w trybie inicjatywy lokalnej, co najpierw wymagało przekonania władz do wprowadzenia w gminie stosownej uchwały. Dzięki sukcesowi akcji więcej osób na co dzień interesuje się życiem gminy a, a najmłodsi mieszkańcy i mieszkanki w końcu mają świetlicę i miejsce zabaw !

W Żorach mieszkańcy i mieszkanki udrożnili kontakt z radnymi. Za namową zespołu tworzącego Ranking Radnych przy portalu TuŻory.info radni stworzyli strony profilowe i rozpoczęli aktywność na portalach społecznościowych oraz odbywają regularne dyżury. Okazją do bezpośredniego spotkania z radnymi było też zorganizowane przez Ranking Święto Samorządu, a dowodem na to, że mieszkańcy i mieszkanki korzystają z kontaktu z radnymi jest liczba wpisów i dyskusji w internecie oraz odwiedzin na dyżurach. Dzięki akcji mieszkanki i mieszkańcy mają łatwe kanały komunikacji z radnymi, żeby w razie czego załatwić ważną dla nich sprawę!

źródło: maszglos.pl

KMB

 
To nie ilość lat w twoim życiu się liczy, ale ilość życia w przeżytych latach. [Abraham Lincoln]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u