Oddział transplantacji w szpitalu w Zielonej Górze? To możliwe!

28 luty 2019
Oddział transplantacji w szpitalu w Zielonej Górze? To możliwe! DronLubuski.pl

Trwają rozmowy na temat utworzenia oddziału transplantacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Istnieje duża szansa, że lubuscy pacjenci nie będą musieli wyjeżdżać do Poznania czy Wrocławia.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zarząd województwa wyraził zgodę na utworzenie przez zielonogórski szpital Klinicznego Oddziału Transplantacji. Dodatkowo zarząd przeznaczył dotację w wysokości 420 tysięcy złotych na zakup pierwszego wyposażenia oraz zainstalowania systemu klimatyzacyjnego. Taka inwestycja jest niezbędna dla przygotowania i spełnienia przez spółkę wszystkich wymagań w procesie akredytacji.

To właśnie temat nowego oddziału dotyczył ostatnich rozmów z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, wicemarszałka Łukasza Poryckiego, prof. Tadeusza Kuczyńskiego rektora UZ i dr Marka Działoszyńskiego prezesa szpitala. Obecny był również radny województwa Sebastian Ciemnoczołowski oraz ordynator oddziału chirurgii prof. Dawid Murawa wraz z członkami zespołu, którzy oceniali możliwości powstania nowego oddziału w lecznicy.

Podczas spotkania główny księgowy szpitala Jarosław Sieracki, zaprezentował możliwe źródła finansowania oddziału w perspektywie pięciu lat. Ponadto wszyscy zapoznali się z opinią prof. dra hab. n. med. Lecha Cierpki, konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej, która zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane z możliwością wystąpienia powikłań grożących utratą przeszczepu i życia biorcy.

W opinii konsultanta, utworzenie Klinicznego Oddziału Transplantacji wymaga szczegółowej analizy i podjęcia wysokich nakładów inwestycyjnych związanych z dostosowaniem infrastruktury szpitala. Zgodnie ze stanowiskiem prof. Cierpki w pierwszej kolejności należy powołać w szpitalu poradnię transplantacyjną, aby lubuscy pacjenci nie musieli wyjeżdżać do sąsiednich ośrodków w Poznaniu, Szczecinie, czy we Wrocławiu.Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u