V sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

15 kwiecień 2019
Autor: 

15 kwietnia 2019 r., o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej odbyła się V zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas sesji wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2018 r. oraz informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za 2018 r.

W sesji uczestniczyło 28 radnych, a także m.in. poseł na Sejm RP Katarzyna Osos, przewodnicząca lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego Robert Gwidon Makarowicz, prezesi spółek i dyrektorzy jednostek podległych samorządowi województwa. Marszałek Elżbieta Anna Polak przestawiła sprawozdanie z działalności zarządu województwa w okresie między sesjami. Radni przyjęli poszerzony porządek obrad, a wśród nowo wprowadzonych punktów znalazły się m.in. dwa stanowiska Sejmiku: 1) w sprawie poparcia protestu nauczycieli (szczegółowa informacja - w tekście "Sejmik wspiera nauczycieli") oraz 2) w sprawie podjęcia działań regulujących ruch komunikacyjny przez most w Cigacicach.

W tym drugim stanowisku czytamy m.in. "Wprowadzone z dniem 1 kwietnia br. ograniczenie ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony uniemozliwiają przejazd przez most pojazdów i sprzętu rolniczego. W związku z faktem, że nie ma również możliwości przejazdu ww. pojazdów przez most w ciagu drogi krajowej S3, rolnicy zostali całkowicie pozbawieni dojazdu do swoich pól i nieruchomości. Sejmik Województwa ocenia ten stan rzeczy jako całkowicie niedopuszczalny. Sejmik Województwa uznaje za konieczne podjęcie decyzji o ograniczeniu ruchu na tym moście z wyłączeniem branzowym dla rolnictwa. Apelujemy do Prezydenta Miasta Zielonej Góry, który jest zarządcą drogi 1187 F i mostu, o podjęcie natychmiastowych działań niwelujących ten problem. Brak szybkiego uregulowania tego problemu w naszej ocenie będzie zapewne determinował społeczne postulaty przeciwko podjętym dotychczas rozwiązaniom. Jednocześnie sejmik apeluje o dalszą współpracę lubuskich parlamentarzystów, władz lokalnych, miejskich i powiatowych w celu pozyskania środków na remont mostu". Stanowisko zostało podjęte głosami 23 radnych; dwoje radnych wstrzymało się od głosowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad V zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2018 rok.
 7. Analiza wykorzystania środków z krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 w województwie lubuskim.
 8. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krzeszyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza nad Pliszką”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej WojewództwaLubuskiego na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pawłowi Danielowi Brenienek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grażynie Dereń „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dariuszowi Jakubasowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Franciszkowi Jamniukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grzegorzowi Markowi Kozie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Irenie Leiblich „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Pabierowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Marcinowi Wojnowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Robertowi Zanichelli „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Artystycznemu „Buziaki” z Gorzowa Wielkopolskiego „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Folklorystycznemu „Watra” z Brzeźnicy „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 32. Przyjęcie protokołu z IV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 33. Sprawy różne.
 34. Zamknięcie obrad V sesji Sejmiku.
KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u