Jak się ma obecna kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

29 listopad 2019
Autor: 
Jak się ma obecna kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? Adobe Stock

W trzecim kwartale tego roku przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek były nadal bardzo wysokie patrząc rok do roku. Przypis składek od stycznia do września był o 9 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2018 r.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych to państwowy fundusz celowy w którego skład wchodzą cztery fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym rodzajom ubezpieczenia. Nie należy mylić go z ZUS, który jest jedynie dysponentem tych funduszy.

Przychody FUS pochodzą przede wszystkim ze składek na ubezpieczenia społeczne. Na wzrost dynamiki przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych miała wpływ dobra sytuacja gospodarcza, co bezpośrednio przekłada się na składki. Wciąż obserwujemy np. wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Pomocne było też wprowadzenie e-składki, co uprościło system poboru składek i rozwiązało problem błędnych wpłat. Dzięki zmianom do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafia coraz więcej pieniędzy.

Poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 77,5 proc. Poziom tego wskaźnika jest tylko nieznacznie niższy niż w 2018 r., pomimo wypłaty w I półroczu. tzw. trzynastych emerytur. Wpływy składkowe niezmiennie utrzymywały się na wysokim poziomie. Wartości kluczowych parametrów mających wpływ ich  wielkość, czyli wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń, wyniosły w sektorze przedsiębiorstw odpowiednio 2,8 proc. oraz 6,8 proc.

Największą pozycją po stronie kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są wydatki na emerytury i renty. W okresie styczeń–wrzesień tego roku wyniosły one 168,4 mld zł, co stanowi 78,8 proc. kosztów zaplanowanych na ten rok.

Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe w trzech kwartałach 2019 r. wyniosło 2 252,52 zł i było wyższe o 4,7 proc. od wypłacanego w 2018 r. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń niezmiennie jest coroczna waloryzacja.

źródło: Agata Muchowska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego

KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u