Stanowisko Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w sprawie siedziby Izby Administracji Skarbowej w województwie lubuskim

23 luty 2017
Autor: 

Jako Zarząd Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – największego stowarzyszenia przedsiębiorców w województwie lubuskim – wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów zmiany siedziby Izby Administracji Skarbowej w naszym regionie.

W dniu 17 lutego 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego została opublikowana informacja o przyrzeczeniu złożonym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Mariana Banasia, w piśmie kierowanym do Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym przeniesienia siedziby Izby Administracji Skarbowej w województwie lubuskim z Zielonej Góry do Gorzowa Wlkp. w terminie do dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przeniesienie siedziby Izby Administracji Skarbowej w ciągu 10 miesięcy do Gorzowa Wlkp. nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego i merytorycznego. Od początku istnienia województwa lubuskiego, dzięki zaakceptowanemu w 1999 r. kompromisowi pomiędzy Gorzowem Wlkp. a Zieloną Górą (tzw. umowa paradyska) siedzibą Izby Skarbowej była i dotąd jest Zielona Góra.

Administracja skarbowa dysponuje w tym mieście niezbędnym zapleczem logistycznym oraz kadrowym (ponad 200 wykwalifikowanych pracowników), pozwalającym na efektywne funkcjonowanie tej instytucji. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze posiada stosowną bazę lokalową, tj. własne budynki ulokowane w jednym miejscu. Należy nadmienić, że w subregionie zielonogórskim mieszka ponad 60% mieszkańców województwa, podobna proporcja dotyczy funkcjonujących w regionie przedsiębiorstw. Dlatego też w Zielonej Górze już teraz oprócz Izby Administracji Skarbowej funkcjonują dwa Urzędy Skarbowe oraz Lubuski Urząd Skarbowy.

Zielona Góra jest także lepiej umiejscowiona w regionie, gwarantując szybszy dojazd z tak prężnych ośrodków gospodarczych jak Żary, Nowa Sól czy Świebodzin.

Przeniesienie siedziby IAS do Gorzowa Wlkp. będzie wiązało się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych związanych z wybudowaniem od podstaw nowego budynku, co jest nieracjonalne i jest dużą niegospodarnością. Za nieracjonalnością przeniesienia siedziby IAS do Gorzowa Wlkp. świadczy również fakt, iż wg naszej wiedzy jedyny działający w Gorzowie Wlkp. Urząd Skarbowy nie posiada nawet własnego budynku, a obecna siedziba jest jedynie dzierżawiona.

Oznacza, to że Gorzów Wlkp. nie posiada odpowiedniej bazy lokalowej, a budowa nowej siedziby będzie wiązała się z dużymi nakładami pieniędzy pochodzących także z podatków odprowadzanych przez lubuskie mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Nie zgadzamy się na taką niegospodarność, niedopuszczalną w żadnym stopniu w sektorze prywatnym. Planowane przeniesienie Izby Administracji Skarbowej do Gorzowa Wlkp., oznacza także likwidację stanowisk pracy w Zielonej Górze, nabór i szkolenie nowych pracowników w Gorzowie Wlkp., co stoi w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem, biorąc pod uwagę obecne trudności w pozyskiwaniu pracowników w regionie. Odległość dzieląca oba miasta wojewódzkie uniemożliwi bowiem pozyskanie kadr z Zielonej Góry do wykonywania zadań IAS w Gorzowie Wlkp.

Niedopuszczalnym jest, zwłaszcza w trakcie tzw. „uszczelniania systemu podatkowego”, doprowadzenie do sytuacji, kiedy Izba Administracji Skarbowej nie będzie w stanie prawidłowo wypełniać swoich zadań (w tym zadań organu odwoławczego istotnego dla przedsiębiorców) z powodu braku wykwalifikowanej kadry i wewnętrznego zamieszania związanego z tworzeniem od podstaw instytucji w Gorzowie Wlkp., a kilka miesięcy wcześniej nowych struktur Krajowej Administracji Skarbowej.

W związku z wejściem w życie Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwo Finansów informowało, że siedziba Izby Administracji Skarbowej nie będzie przenoszona. Dziwi nas więc brak jakichkolwiek informacji o powodach zmiany decyzji przez min. M. Banasia w tej sprawie. Z pism dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika natomiast, że decyzję o umiejscowieniu instytucji kluczowej dla podatników woj. lubuskiego podjęto w toku nieformalnych spotkań, a nie w toku legalnego procesu prawodawczego. Nie zgadzamy się, aby lubuscy przedsiębiorcy ponosili konsekwencje decyzji podejmowanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej bez racjonalnych przesłanek, a jedynie pod dyktando polityczne różnych grup nacisku.

Podsumowując, decyzja o utworzeniu od podstaw Izby Administracji Skarbowej w Gorzowie Wlkp. jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw merytorycznych i jest sprzeczna z zasadami gospodarności oraz efektywności finansowej. Wnosimy jako reprezentacja lubuskich przedsiębiorców do prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło oraz do ministra finansów, wicepremiera Pana Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z tej decyzji i zachowanie status quo w województwie lubuskim.

Pismo podpisał: Przewodniczący OPZL Janusz Jasiński.

Do wiadomości:

 • Beata Szydło, prezes Rady Ministrów
 • Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju, minister finansów
 • Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji
 • Marian Banaś, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • Jarosław Kaczyński, poseł na Sejm RP, prezes Prawa i Sprawiedliwości
 • posłowie i senatorowie województwa lubuskiego
 • Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry
 • Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego
 • Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 
KMB

 
Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

 • 20 darmowych audytów energetycznych

  20 darmowych audytów energetycznych

  Od kilku do kilkuset złotych trzeba zapłacić za profesjonalny audyt energetyczny. Teraz 20 lubuskich firm ma szansę otrzymać taki audyt bezpłatnie.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u