Rondo Wadima Tyszkiewicza Prezydenta Miasta

24 luty 2020
Autor: 
Rondo Wadima Tyszkiewicza Prezydenta Miasta nowasol.pl

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli, radni zdecydowali o nadaniu nazwy rondu u zbiegu ulic Wieniawskiego oraz Przyszłości (Zatorze) imienia: „Rondo Wadima Tyszkiewicza Prezydenta Miasta (2002-2019)”. Na sesji był obecny Wadim Tyszkiewicz, senator RP wraz z małżonką, Agnieszką Tyszkiewicz.

Podniosła uroczystość odbyła się w obecności wielu zaproszonych gości m.in. naczelników wydziałów UM oraz dyrektorów miejskich jednostek. Uzasadnienie uchwały, której wnioskodawcą był Prezydent oraz radni Rady Miejskiej, odczytał radny Piotr Szyszko, który powiedział miedzy innymi, że nadanie nazwy „Rondo Wadima Tyszkiewicza Prezydenta Miasta (2002-2019)” rondu na skrzyżowaniu ulic: Przyszłości i Wieniawskiego będzie uhonorowaniem czterech kadencji władzy wykonawczej, w latach 2002-2019, sprawowanych przez Prezydenta Wadima Tyszkiewicza, podczas których nastąpił dynamiczny rozwój miasta, co pozwoliło wyprowadzić je z ekonomicznej zapaści spowodowanej tzw. transformacją lat 90’. Upamiętnienie siedemnastoletniego okresu sprawowania urzędu pozwoli również na utrwalenie i rozszerzenie wiedzy o wybitnym samorządowcu, mieszkańcu Nowej Soli, który odegrał znamienną rolę w procesie budowania lokalnej tożsamości i odnowieniu wizerunku miasta.

Po radnym Szyszko, głos zabrał dyrektor muzeum miejskiego Tomasz Andrzejewski, który odczytał laudację.

„(…) Obejmując urząd Prezydenta Miasta Wadim Tyszkiewicz miał za sobą doświadczenia właściciela znanej, wprowadzającej innowacyjne rozwiązania firmy komputerowej. Zawodowe i osobiste zainteresowania przełożyły się szybko na charakter pracy w Urzędzie Miejskim i sposób zarządzania miastem – które jak zapowiedział - postanowił prowadzić jak firmę, analizując zyski i straty, planując krótkoterminowe i długofalowe inwestycje. Tą wizją przekonał do siebie nowosolan. Czas objęcia prezydentury był dla miasta szczególny. Po dekadzie lat 90-tych, czasu transformacji społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju, Nowa Sól znajdowała się w trudnej sytuacji. Zamknięcie największych zakładów pracy kilka lat wcześniej przyczyniło się do niespotykanego w historii miasta zjawiska bezrobocia. Przezwyciężenie tego problemu stało się pierwszoplanowym celem działań Prezydenta, który w odbudowie potencjału gospodarczego miasta widział jedyny sposób na poprawę warunków życia mieszkańców oraz przywrócenie jego pozycji w regionie. Realizacji tego zadania poświecił się osobiście. Przygotowanie i obsługa potencjalnych inwestorów stała się jego wizytówką. Wypracowane przez lata metody oraz upór i konsekwencja przyniosły wymierne efekty w postaci wykreowania marki Nowa Sól. Stworzony przez Prezydenta profesjonalny zespół współpracowników w krótkim czasie opanował trudną sztukę pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację planowanych zadań. Korzystając ze środków przedakcesyjnych oraz z tych, które dawało od 2004 r. członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzono podstawy i wypracowano model promocji miasta celem pozyskania inwestorów. Lokowali oni swoje firmy w wyposażonej w niezbędną infrastrukturę strefę przemysłową na północnych krańcach miasta. Już w 2005 r. uruchomiła produkcję pierwsza firma, w kolejnych latach następne. Kiedy dekadę później do dyspozycji inwestorów oddawano południową strefę przemysłową Nowa Sól była już liczącym się i przyjaznym w regionie i Polsce miejscem do otwarcia nowego biznesu. W ostatnim roku pierwszej kadencji rozpoczęto inwestycję, która jednoznacznie wskazywała, że „Plan Tyszkiewicza i jego współpracowników” na miasto jest wielowymiarowy i długofalowy. Rozpoczęcie budowy ściany przeciwpowodziowej w porcie miało zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy doświadczeni wydarzeniami powodzi w 1997 r. widzieli w rzece tylko zagrożenie. W zamyśle tej inwestycji był także plan, który roboczo nazwano „zwróceniem się twarzą do Odry”. Motywem przewodnim tych działań, jak mawiał Prezydent, był utrwalony w pamięci gazetowy nagłówek z 1997 r. – Odra – rzeka nieszczęścia, który chciał teraz zmienić na Rzekę szczęścia. W krótkim czasie rozpoczęto działania, które miały postrzeganie naszej rzeki zmienić. Budowa portu turystycznego, mariny, zagospodarowanie nabrzeży portowych, rewitalizacja dzielnicy portowej i wreszcie projekt budowy statków turystycznych oraz patronowanie budowie przystani rzecznych w środkowym biegu Odry, w ciągu kilku lat przyniosły oczekiwany efekt. Nowa Sól zmieniła nie tylko stosunek do rzeki, ale także zainicjowała proces tworzenia się zjawiska turystyki odrzańskiej. Pozytywnie „zakręceni na Odrę” nowosolanie, jak mawiano, znaleźli naśladowców i partnerów w nadodrzańskich gminach, a miasto stało się liderem wielu projektów – Miastem na fali i to nie tylko w jego nowym logo….(…)”

Wśród zaproszonych na sesję gości, znalazł się także burmistrz Krosna Odrzańskiego, a jednocześnie przewodniczący Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Marek Cebula. W bardzo ciepłych słowach wspominał dokonania byłego prezydenta Tyszkiewicza, wymienił zasługi dla województwa lubuskiego. „W panteonie ludzi, którzy mają wizję, którzy chcą zmieniać świat i ten mały, wokół siebie i ten dalszy, szerszy, śmiało mogę powiedzieć, że znajduje się tam pańskie nazwisko. To co zrobił pan dla Nowej Soli, naszego województwa, a teraz dla kraju będąc senatorem, jest dla nas wzorem, drogowskazem, przykładem – mówił burmistrz Cebula.

Uroczyste odsłonięcie nazwy ronda, odbędzie się w maju, w czasie obchodów 30-lecia istnienia samorządu.

Źródło: nowasol.pl

KMB

 
To nie ilość lat w twoim życiu się liczy, ale ilość życia w przeżytych latach. [Abraham Lincoln]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest firma vGs

Media Społecznościowe

Top

stat4u