Optymistyczne nastroje lubuskich mikro i małych firm

06 kwiecień 2016

Według danych „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015”, autorstwa ekspertów Banku Pekao, nastroje mikro i małych przedsiębiorców w województwie lubuskim są optymistyczne.

5 kwietnia br. w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono raport o sytuacji mikro i małych firm w 2015 r. Konferencja organizowana jest cyklicznie przez Bank Pekao SA. Jest to 6 edycja raportu, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mikro i małych firm. Gości powitał wicemarszałek Romuald Gawlik.

Prezentacji regionalnych wyników dokonał Tomasz Kierzkowski – Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych. - Jeśli spojrzymy na najbardziej miarodajny wskaźnik oceny nastojów firm to wynik dla województwa lubuskiego jest trzecim najlepszym wynikiem w kraju po województwie pomorskim i zachodniopomorskim. W Lubuskiem wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął 99,5 pkt - mówił Tomasz Kierzkowski. Wskaźnik koniunktury jest wypadkową oceny ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji branży, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania oraz zatorów płatniczych.

- Co ważne odsetek inwestujących firm w województwie lubuskim był większy od średniej krajowej. Lubskie ze względu na lokalizację znajduję się w bardzo dobrej sytuacji m.in. dlatego, że Niemcy są naszym głównym partnerem eksportowym. Macie Państwo premie lokalizacyjną – podkreślał ekspert. Wskaźnik eksportujących firm w województwie lubuskim jest większy od średniej krajowej. Lubuskie pod tym względem również uplasowało się na trzecim miejscu zaraz za województwem mazowieckim i zachodniopomorskim. Jak wynika z raportu 17 proc. lubuskich mikro i małych firm prowadziło działalność eksportową w ostatnim roku.

Małgorzata Seńków z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL mówiła o wsparciu podmiotów gospodarczych ze środków unijnych. Zobacz prezentację

Raport Banku Pekao bada także bariery rozwojowe dla firm. Respondenci zostali poproszeni o ocenę każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Wyniki te potwierdzają, że nastroje lubuskich firm są dobre. Średnia tych barier jest trochę niższa od średniej krajowej, która w Polsce wynosi 2,75 i nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. W Lubuskiem powyżej średniej krajowej zostały ocenione wysokość podatków, przepisy prawne i obciążenia biurokratyczne.

Raport przygotowany przez Bank Pekao SA prezentuje wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie mikro i małych firm z uwzględnieniem prognoz ich rozwoju w 2016 r. Tegoroczny raport został rozbudowany o temat specjalny pn. Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą.

Raport służy MŚP oraz przedstawicielom instytucji biznesowych w kreowaniu ich rozwoju, analizie działań biznesowych i podejmowaniu decyzji co do kształtowani rozwoju firm. Dzięki raportowi i wskazanym, barierom rozwojowym firm możliwe jest podejmowanie właściwych decyzji biznesowych we współpracy i instytucjami finansowymi - partnerami - jakim jest PEKAO SA.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu są startupy czyli firmy, które działają na rynku krócej niż 3 lata. Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość. Ogólny Wskaźnik Koniunktury wyniósł 104 punkty. Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej startupom to mniejsze koszty pracy (ZUS, podatki; 50% wskazań), lepszy dostęp do finansowania (27%) oraz uproszczenie przepisów (11%).

Raport Banku Pekao powstał w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm, prowadzone we wrześniu 2015 r. Wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup subregionalnych, jak również według branż, wielkości firmy i okresu funkcjonowania na rynku. Respondenci odpowiedzieli na 70 pytań.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

Właścicielem portalu NewsLubuski.pl jest vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne

 

Top

stat4u